บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
กฏหมายน่ารู้
หัวข้อสาระ


ให้แต่ตึกแต่ไม่ให้ที่ดิน
ข้อกฎหมายสำหรับอาคารพาณิชย์
ภาษีเงินได้บุคคล (อัตราภาษีก้าวหน้า)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
ค่าจดจำนองที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าอากร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
หลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบอาคาร
ข้อคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
การขออนุญาติซื้อปืน
การตีความกฏหมายไทย
การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภาษีโรงเรือน
ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
กฎหมายใหม่ ระยะร่นอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด
"สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง"
"สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง"
แก้กม.ที่ดินให้ต่างชาติซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินได้
ย้อนปมต่างชาติฮุบที่ดิน จาก
'สมุดปกขาว'ชี้ซื้อขายหุ้นชินฯผิดกฏหมาย
กฏหมาย บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด...
กรมที่ดิน รื้อกฎหมายจัดสรร12ประเด็น
สัญญาบัตรเครดิต สำคัญไฉน...?
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเงินมากกว่าราคาบ้าน
ประกันคืออะไร ?
คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
กันสาดหรือระเบียง
เมาสุรา-ตรวจเลือด
อำนาจหน้าที่ อำนาจและหน้าที่ หรือหน้าที่และอำนาจ
คำแนะนำเมื่อท่านถูกหลอกลวง หรือถูกโกง
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
ค่าปรับผู้ไม่มี พ.ร.บ.?
จ่ายเช็คไม่มีเงิน มีสิทธิติดคุก
อาคารที่สร้างเพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถ ห้ามเปลี่ยนแปลง!
ลิฟต์ที่คุณใช้อยู่ปลอดภัยแค่ไหน ??
กฎกระทรวง "การกำจัดน้ำเสียและขยะออกจากอาคาร"
ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขออนุญาต
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ต้องนำแบบไปขอนุญาตปลูกสร้าง
ใบอนุญาตปลูกสร้างต้องรอนานแค่ไหน?
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ดัดแปลงอาคาร?
กรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ สิทธิ์
ถมที่ด้วยขยะได้มั๊ย?? ถูกกว่าตั้งเยอะ
ความสูงอาคารวัดกันยังไง
ถนนเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กตาม พรบ. จัดสรรที่ดิน
ประเภทอาคารกับขนาดของที่ดินตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน
ลักษณะอาคารจอดรถตามกฎหมาย
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่
หมัดน็อคเจ้าหนี้นอกระบบ
โดนดอกเบี้ยโหดควรทำอย่างไร
คิดดอกเบี้ยพ่วงค่าธรรมเนียม ทำได้หรือไม่
ข้อควรรู้ กรณีว่างงาน
ตัวอย่าง) คดีหนี้บัตรเครดิต
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
เงินล่วงหน้า เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน ?
ความรู้ทั่วไปด้านลิขสิทธิ์
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
เจ้าที่ดินเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้โอนให้ลูก
การโอนลอยที่ดิน
กฎหมาย.. หมิ่นประมาท/ดูหมิ่น
รู้ทันกฎหมาย : แยกสินสมรส
พ.ร.บ.ต่างด้าวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์
สิทธิของคนซื้อบ้าน
ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน
คนต่างด้าวกับการถือครองที่ดินในไทยทำได้หรือไม่
รู้ทันกฎหมาย : สัญญายอม
ที่ดินได้รับภาระจำยอม ถ้าไม่ใช้ประโยชน์เลย จะหมดอายุหรือไม่
ผู้ซื้อจะได้อะไรจากกฎหมายจัดสรรใหม่
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
เมื่อถูกยึดทรัพย์ต้องทำอย่าไร
การครอบครองปรปักษ์-วัดสวนแก้ว
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
ก่อสร้าง'หอพัก'ในที่ดินจัดสรร มีสิทธิถูกระงับก่อสร้าง-ทุบทิ้ง
ซื้อบ้านขายทอดตลาด
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
จะจัดการทรัพย์สินอย่างไร หลังบิดามารดาเสียชีวิต
พรบ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
ขับรถ 'ชนคนตาย' แบบไหนถึง 'รอดคุก'
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บ้านจัดสรร รับประกันกี่ปี
กฎกระทรวง2548 กำหนดผู้ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีไม่มีพินัยกรรม
คดีแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กฎกระทรวงกำหนด ผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548
ครม.อนุมัติมาตรการภาษีตุ้นการลงทุน
กฎหมายบุริมสิทธิ์...ผลประโยชน์ของผู้รับเหมาที่ (ถูก) มองข้าม
ข้อบัญญัติห้ามสร้างตึกสูงรอบวังสระปทุม
รัฐลุยเก็บภาษี "พื้นที่ว่างเปล่า"
ทำความรู้จัก...ศาลผู้บริโภค
อาคารร้างยอมให้ขออนุญาตใหม่ถึง 4 พ.ย. 2557

        ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

หมวด : กฏหมายน่ารู้    
จำนวนคนอ่าน 1993    

ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

       กิจการอุตสาหกรรมหรือกิจการที่ผลิตสินค้าเป็นกิจการที่ต้องใช้พนักงานเป็นจำนวนมากกว่าธุรกิจประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายผลิต ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสำนักงาน มักจะมีพนักงานที่เข้าทำงานในแต่ละกะเป็นจำนวนมาก
       
       ในการบริหารจัดการพนักงานมักจะมีปัญหาเรื่องของคนมากกว่าเรื่องของกระบวนการผลิต เพราะปัญหาของคนแก้ยากกว่าตัวสินค้าหรือบริการ กิจการที่ขายสินค้า ผลิตสินค้า หรือให้บริการที่มีพนักงานจำนวนมากมักจะมีพนักงานบางส่วนลาออกไปทำงานในกิจการอื่นเป็นประจำ ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายบุคคลจึงต้องสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากอยู่กับกิจการต่อไป การสร้างแรงจูงใจที่นอกเหนือจากการจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นยังมีอีกวิธีหนึ่งที่นิยมทำกันเป็นประจำก็คือ การให้สวัสดิการแก่พนักงาน กิจการใดให้สวัสดิการแก่พนักงานได้ดี คนงานส่วนใหญ่ก็อยากทำด้วยไม่อยากย้ายไปไหน
       
       การให้สวัสดิการแก่พนักงานจึงเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับว่านายจ้างต้องจัดให้แก่ลูกจ้าง เช่น จัดให้มีรถรับ-ส่งพนักงาน จัดให้มียาหรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดให้มีการแข่งกีฬาภายใน จัดให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
       
       ดังนั้นคำว่า "สวัสดิการพนักงาน" ก็คือสิ่งที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างเพื่อให้ผู้จ้างมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ในการทำงานดีขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปี 2541
       
       แต่อย่างไรก็ดี นายจ้างบางรายก็อาจจะมีการให้สวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายแรงงานกำหนดก็สามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และทำให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น การให้สวัสดิการแก่พนักงานหากสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อย 5 คน เพื่อเสนอแนะหรือร่วมหารือกับฝ่ายนายจ้างในการจัดให้มีสวัสดิการแก่ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
       
       การให้สวัสดิการแก่พนักงานในเรื่องของการรักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคมแล้ว บางกิจการยังมีการให้สวัสดิการพนักงานในการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมนอกจากเหนือจากการประกันสังคมเพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจมากขึ้น โดยการให้พนักงานมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่จ่ายจริง
       
       การที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้สิทธิสวัสดิการพนักงานเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่จ่ายจริงโดยมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดมาแสดง ประมวลรัษฎากรก็ให้สิทธิแก่นายจ้างสามารถนำค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมาถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (4) กำหนดให้เงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้ หรือจ่ายแทนลูกจ้างเป็นค่ารักษาพยาบาล สำหรับ
       
       (ก) ลูกจ้าง สามี ภริยา บุพการีหรือผู้สืบสันดาน ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับการรักษาพยาบาลที่กระทำในประเทศไทย
       
       (ข) ลูกจ้างในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศในขณะที่ปฏิบัติการตามหน้าที่ในต่างประเทศเป็นครั้งคราว
       
       ทั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าวได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น ย่อมได้รับยกเว้นไม่ต้องถือเป็นเงินได้ของพนักงาน และนายจ้างสามารถนำค่ารักษาพยาบาลมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม ปัญหาอย่างหนึ่งที่มักจะพบกันอยู่บ่อย ๆ ในทางปฏิบัติหลายบริษัทมักจะมีการกำหนดวงเงินในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไว้ เช่น บริษัทประกอบกิจการผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูปจำหน่าย บริษัทได้จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
       
       โดยระเบียบของบริษัทกำหนดวงเงิน กรณีเจ็บป่วยทั่วไปของพนักงานทุกระดับไว้ไม่เกินคนละ 50,000 บาทต่อปี แต่ปรากฏว่า ในบางกรณีค่ารักษามีจำนวนเกิน 50,000 บาท ซึ่งเกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบของบริษัท แต่เนื่องจากพนักงานผู้นั้นเป็นผู้ที่ทำงานให้กับบริษัทมาเป็นเวลานานและเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทจึงให้ความช่วยเหลือในค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมด
       
       ในกรณีบริษัทมีระเบียบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานทุกระดับไว้ไม่เกินคนละ 50,000 บาทต่อปี เมื่อบริษัทจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานคนใดเกิน 50,000 บาท ซึ่งเกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบของบริษัท เงินค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 50,000 บาท ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวและมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
       
       บริษัทจึงไม่มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่พนักงานได้รับจากบริษัทเข้าลักษณะเป็นเงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจ้าง ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (4) (ก) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
       
       สิ่งที่นายจ้างหรือบริษัทจะต้องระมัดระวังในการให้สวัสดิการแก่พนักงานกรณีค่ารักษาพยาบาลจะต้องมีการกำหนดเป็นระเบียบสวัสดิการพนักงาน ต้องให้สวัสดิการนี้แก่พนักงานทุกคนหากเข้าหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนด และหากมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเกินกำหนด ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินบริษัทจะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร