บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
กฏหมายน่ารู้
หัวข้อสาระ


ให้แต่ตึกแต่ไม่ให้ที่ดิน
ข้อกฎหมายสำหรับอาคารพาณิชย์
ภาษีเงินได้บุคคล (อัตราภาษีก้าวหน้า)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
ค่าจดจำนองที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าอากร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
หลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบอาคาร
ข้อคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
การขออนุญาติซื้อปืน
การตีความกฏหมายไทย
การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภาษีโรงเรือน
ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
กฎหมายใหม่ ระยะร่นอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด
"สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง"
"สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง"
แก้กม.ที่ดินให้ต่างชาติซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินได้
ย้อนปมต่างชาติฮุบที่ดิน จาก
'สมุดปกขาว'ชี้ซื้อขายหุ้นชินฯผิดกฏหมาย
กฏหมาย บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด...
กรมที่ดิน รื้อกฎหมายจัดสรร12ประเด็น
สัญญาบัตรเครดิต สำคัญไฉน...?
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเงินมากกว่าราคาบ้าน
ประกันคืออะไร ?
คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
กันสาดหรือระเบียง
เมาสุรา-ตรวจเลือด
อำนาจหน้าที่ อำนาจและหน้าที่ หรือหน้าที่และอำนาจ
คำแนะนำเมื่อท่านถูกหลอกลวง หรือถูกโกง
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
ค่าปรับผู้ไม่มี พ.ร.บ.?
จ่ายเช็คไม่มีเงิน มีสิทธิติดคุก
อาคารที่สร้างเพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถ ห้ามเปลี่ยนแปลง!
ลิฟต์ที่คุณใช้อยู่ปลอดภัยแค่ไหน ??
กฎกระทรวง "การกำจัดน้ำเสียและขยะออกจากอาคาร"
ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขออนุญาต
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ต้องนำแบบไปขอนุญาตปลูกสร้าง
ใบอนุญาตปลูกสร้างต้องรอนานแค่ไหน?
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ดัดแปลงอาคาร?
กรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ สิทธิ์
ถมที่ด้วยขยะได้มั๊ย?? ถูกกว่าตั้งเยอะ
ความสูงอาคารวัดกันยังไง
ถนนเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กตาม พรบ. จัดสรรที่ดิน
ประเภทอาคารกับขนาดของที่ดินตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน
ลักษณะอาคารจอดรถตามกฎหมาย
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่
หมัดน็อคเจ้าหนี้นอกระบบ
โดนดอกเบี้ยโหดควรทำอย่างไร
คิดดอกเบี้ยพ่วงค่าธรรมเนียม ทำได้หรือไม่
ข้อควรรู้ กรณีว่างงาน
ตัวอย่าง) คดีหนี้บัตรเครดิต
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
เงินล่วงหน้า เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน ?
ความรู้ทั่วไปด้านลิขสิทธิ์
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
เจ้าที่ดินเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้โอนให้ลูก
การโอนลอยที่ดิน
กฎหมาย.. หมิ่นประมาท/ดูหมิ่น
รู้ทันกฎหมาย : แยกสินสมรส
พ.ร.บ.ต่างด้าวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์
สิทธิของคนซื้อบ้าน
ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน
คนต่างด้าวกับการถือครองที่ดินในไทยทำได้หรือไม่
รู้ทันกฎหมาย : สัญญายอม
ที่ดินได้รับภาระจำยอม ถ้าไม่ใช้ประโยชน์เลย จะหมดอายุหรือไม่
ผู้ซื้อจะได้อะไรจากกฎหมายจัดสรรใหม่
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
เมื่อถูกยึดทรัพย์ต้องทำอย่าไร
การครอบครองปรปักษ์-วัดสวนแก้ว
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
ก่อสร้าง'หอพัก'ในที่ดินจัดสรร มีสิทธิถูกระงับก่อสร้าง-ทุบทิ้ง
ซื้อบ้านขายทอดตลาด
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
จะจัดการทรัพย์สินอย่างไร หลังบิดามารดาเสียชีวิต
พรบ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
ขับรถ 'ชนคนตาย' แบบไหนถึง 'รอดคุก'
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บ้านจัดสรร รับประกันกี่ปี
กฎกระทรวง2548 กำหนดผู้ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีไม่มีพินัยกรรม
คดีแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กฎกระทรวงกำหนด ผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548
ครม.อนุมัติมาตรการภาษีตุ้นการลงทุน
กฎหมายบุริมสิทธิ์...ผลประโยชน์ของผู้รับเหมาที่ (ถูก) มองข้าม
ข้อบัญญัติห้ามสร้างตึกสูงรอบวังสระปทุม
รัฐลุยเก็บภาษี "พื้นที่ว่างเปล่า"
ทำความรู้จัก...ศาลผู้บริโภค
อาคารร้างยอมให้ขออนุญาตใหม่ถึง 4 พ.ย. 2557

        ซื้อบ้านขายทอดตลาด

หมวด : กฏหมายน่ารู้    
จำนวนคนอ่าน 12252    

ซื้อบ้านขายทอดตลาด

	การขายทอดตลาดเป็นการซื้อขายอย่างหนึ่งที่กำหนดวิธีการขายไว้เป็นพิเศษ กล่าวคือ
เป็นการขายโดยโฆษณาเปิดเผย เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปซื้อสินค้าด้วยวิธีการเสนอซื้อโดย
ประมูลสู้ราคากันผู้ใดเสนอราคาสูงสุดโดยไม่มีผู้อื่นสู้ราคาด้วย และเมื่อผู้ทอดตลาดได้แสดงความ
ตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ก็
ถือเป็นการขายทอดตลาดที่สมบูรณ์แล้ว ผู้สู้ราคานั้นจะมีฐานะเป็นผู้ซื้อซึ่งต้องใช้ราคาเป็นเงินสด
ถ้าผู้ทอดตลาดไม่เรียกให้ผู้ซื้อชำระราคาเป็นเงินสด เช่น ผู้ทอดตลาดรับเช็คไว้แล้วมอบทรัพย์ที่
ขายทอดตลาดให้ผู้ซื้อไป ถ้าปรากฏว่าเช็คไม่มีเงิน ดังนี้ เจ้าของทรัพย์ก็ต้องเรียกร้องให้ผู้ทอด
ตลาดรับผิดได้ และผู้ทอดตลาดก็ย่อมมีสิทธิไปเรียกร้องเอาจากผู้สู้ราคาเกี่ยวกับมูลหนี้เช็นนั้นต่อ
ไป
	กรณีผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ยอมใช้ราคา ผู้ทอดตลาดจะเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำ
อีก ซึ่งถ้าได้เงินสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สู้ราคาที่ไม่ยอมใช้ราคานั้นต้องรับ
ผิดในส่วนที่ขาด 
	ในการซื้อทรัพย์สินโดยทั่วไป เมื่อทรัพย์นั้นชำรุดบกพร่อง ผู้ขายมีความรับผิดในความ
ชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นด้วย แต่ถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาด ผู้ขายไม่ต้องรับ
ผิดต่อผู้ซื้อ แม้ทรัพย์สินที่ซื้อขายจะมีความชำรุดบกพร่องก็ตาม หมายความว่า ผู้ซื้อทรัพย์จาก
การขายทอดตลาดจะไปเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์ที่ซื้อขายไม่ได้
ตัวอย่างกรณีซื้อขายบ้านจากการขายทอดตลาด ปรากฏบ้านที่ซื้อไว้มีความชำรุดบกพร่องหลาย
อย่าง เช่น ท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านอุดตัน ท่อไม่ได้ขนาดมาตรฐาน บ้านแตกร้าว พื้นบ้านทรุด 
เป็นต้น กรณีนี้ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องนั้น ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 473
	ผู้ซื้อบ้านมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาดไม่ต้องคืนบ้านนั้นให้แก่เจ้าของที่แท้จริง เว้น
แต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมา ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1332
หมายความว่า แม้ผู้ซื้อบ้านโดยสุจริตจากการขายทอดตลาดจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในบ้านที่ซื้อมา แต่
ก็มีสิทธิยึดบ้านนั้นไว้จนกว่าจะได้รับชดใช้ราคาที่ซื้อมา
	ดังนั้น ถ้าผู้ซื้อโดยสุจริตได้ขายบ้านนั้นต่อไปโดยสุจริตแล้ว ผู้ซื้อก็ไม่ต้องรับผิดต่อเจ้า
ของที่แท้จริง เนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านนั้นที่แท้จริงมีสิทธิติดตามเอาบ้านคืนได้จากผู้ที่ยึด
ถือบ้านไว้เท่านั้น
	แต่สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งเจ้า
พนักงานรักษาทรัพย์ในคดีล้มละลาย ท่านว่ามิเสียไป ถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิ
ใช่ของจำเลยหรือลูกหนี้โดยคำพิพากษาหรือผู้ล้มละลาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1330
	หมายความว่า ผู้ซื้อได้รับความคุ้มครองเมื่อเป็นผู้ซื้อโดยสุจริต คือ ผู้ซื้อไม่รู้ในขณะซื้อว่า 
บ้านที่ขายทอดตลาดนั้นเป็นของผู้อื่น มิใช่ของจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา และเป็นการขาย
ทอดตลาดตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
	เรื่องนี้เป็นผลตามกฎหมายของผู้ซื้อบ้านจากการขายทอดตลาด ที่มีทั้งกรณีที่ได้รับความ
คุ้มครองและไม่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ซื้อบ้านนั้นต้องทราบไว้  ทั้งนี้ เพื่อปรับตัวเองได้
ถูกต้องเมื่อจำเป็นต้องซื้อบ้านจากการขายทอดตลาด