บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
กฏหมายน่ารู้
หัวข้อสาระ


ให้แต่ตึกแต่ไม่ให้ที่ดิน
ข้อกฎหมายสำหรับอาคารพาณิชย์
ภาษีเงินได้บุคคล (อัตราภาษีก้าวหน้า)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
ค่าจดจำนองที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าอากร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
หลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบอาคาร
ข้อคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
การขออนุญาติซื้อปืน
การตีความกฏหมายไทย
การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภาษีโรงเรือน
ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
กฎหมายใหม่ ระยะร่นอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด
"สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง"
"สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง"
แก้กม.ที่ดินให้ต่างชาติซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินได้
ย้อนปมต่างชาติฮุบที่ดิน จาก
'สมุดปกขาว'ชี้ซื้อขายหุ้นชินฯผิดกฏหมาย
กฏหมาย บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด...
กรมที่ดิน รื้อกฎหมายจัดสรร12ประเด็น
สัญญาบัตรเครดิต สำคัญไฉน...?
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเงินมากกว่าราคาบ้าน
ประกันคืออะไร ?
คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
กันสาดหรือระเบียง
เมาสุรา-ตรวจเลือด
อำนาจหน้าที่ อำนาจและหน้าที่ หรือหน้าที่และอำนาจ
คำแนะนำเมื่อท่านถูกหลอกลวง หรือถูกโกง
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
ค่าปรับผู้ไม่มี พ.ร.บ.?
จ่ายเช็คไม่มีเงิน มีสิทธิติดคุก
อาคารที่สร้างเพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถ ห้ามเปลี่ยนแปลง!
ลิฟต์ที่คุณใช้อยู่ปลอดภัยแค่ไหน ??
กฎกระทรวง "การกำจัดน้ำเสียและขยะออกจากอาคาร"
ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขออนุญาต
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ต้องนำแบบไปขอนุญาตปลูกสร้าง
ใบอนุญาตปลูกสร้างต้องรอนานแค่ไหน?
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ดัดแปลงอาคาร?
กรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ สิทธิ์
ถมที่ด้วยขยะได้มั๊ย?? ถูกกว่าตั้งเยอะ
ความสูงอาคารวัดกันยังไง
ถนนเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กตาม พรบ. จัดสรรที่ดิน
ประเภทอาคารกับขนาดของที่ดินตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน
ลักษณะอาคารจอดรถตามกฎหมาย
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่
หมัดน็อคเจ้าหนี้นอกระบบ
โดนดอกเบี้ยโหดควรทำอย่างไร
คิดดอกเบี้ยพ่วงค่าธรรมเนียม ทำได้หรือไม่
ข้อควรรู้ กรณีว่างงาน
ตัวอย่าง) คดีหนี้บัตรเครดิต
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
เงินล่วงหน้า เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน ?
ความรู้ทั่วไปด้านลิขสิทธิ์
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
เจ้าที่ดินเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้โอนให้ลูก
การโอนลอยที่ดิน
กฎหมาย.. หมิ่นประมาท/ดูหมิ่น
รู้ทันกฎหมาย : แยกสินสมรส
พ.ร.บ.ต่างด้าวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์
สิทธิของคนซื้อบ้าน
ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน
คนต่างด้าวกับการถือครองที่ดินในไทยทำได้หรือไม่
รู้ทันกฎหมาย : สัญญายอม
ที่ดินได้รับภาระจำยอม ถ้าไม่ใช้ประโยชน์เลย จะหมดอายุหรือไม่
ผู้ซื้อจะได้อะไรจากกฎหมายจัดสรรใหม่
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
เมื่อถูกยึดทรัพย์ต้องทำอย่าไร
การครอบครองปรปักษ์-วัดสวนแก้ว
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
ก่อสร้าง'หอพัก'ในที่ดินจัดสรร มีสิทธิถูกระงับก่อสร้าง-ทุบทิ้ง
ซื้อบ้านขายทอดตลาด
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
จะจัดการทรัพย์สินอย่างไร หลังบิดามารดาเสียชีวิต
พรบ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
ขับรถ 'ชนคนตาย' แบบไหนถึง 'รอดคุก'
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บ้านจัดสรร รับประกันกี่ปี
กฎกระทรวง2548 กำหนดผู้ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีไม่มีพินัยกรรม
คดีแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กฎกระทรวงกำหนด ผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548
ครม.อนุมัติมาตรการภาษีตุ้นการลงทุน
กฎหมายบุริมสิทธิ์...ผลประโยชน์ของผู้รับเหมาที่ (ถูก) มองข้าม
ข้อบัญญัติห้ามสร้างตึกสูงรอบวังสระปทุม
รัฐลุยเก็บภาษี "พื้นที่ว่างเปล่า"
ทำความรู้จัก...ศาลผู้บริโภค
อาคารร้างยอมให้ขออนุญาตใหม่ถึง 4 พ.ย. 2557

        จะจัดการทรัพย์สินอย่างไร หลังบิดามารดาเสียชีวิต

หมวด : กฏหมายน่ารู้    
จำนวนคนอ่าน 1943    

จะจัดการทรัพย์สินอย่างไร หลังบิดามารดาเสียชีวิต

สำหรับผลกระทบที่เกิดจากการสูญเสียบิดามารดา อันมีผลทำให้บุตร หลานที่ยังมีชีวิตต้องเจอ
กับปัญหาในการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือทรัพย์สินของบิดามารดาพอสมควร

การสูญเสียบิดา มารดา และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิครอบครอง แต่ผู้ที่มียังชีวิตอยู่เป็นบุตร
หลานและเป็นผู้เยาว์ กฎหมายกำหนดว่า เป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ คือ อายุยังไม่ครบ
20 ปีบริบูรณ์ จะกระทำนิติกรรมได้ก็ต่อเมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้แทนเฉพาะคดี ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6 "ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ไม่มีผู้แทนโดย
ชอบธรรมหรือเป็นผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถ ไม่มีผู้อนุบาลหรือผู้แทนโดยชอบธรรม หรือ
ผู้อนุบาลไม่สามารถจะทำการตามหน้าที่โดยเหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชน์ขัดกับผู้เยาว์ หรือมี
ประโยชน์เกี่ยวข้อง อาจร้องต่อศาลขอให้เขาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้ เมื่อไต่สวนแล้ว ให้ศาลตั้งผู้
ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดี เมื่อไม่มีบุคคลใดเป็นผู้แทน ให้ศาลตั้งพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้แทน"

จากหลักกฎหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ผู้เยาว์ หรือผู้วิกลจริต บุคคลไร้ความสามารถ เมื่อไม่มีผู้
กระทำการแทน อาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีได้ และหากไม่มีผู้แทนเฉพาะคดี
ศาลต้องตั้งพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้แทนเฉพาะคดี เพื่อทำการแทนบุคคลเหล่านั้นต่อไป

ตามที่กล่าวมาแล้วว่า ที่ดิน เป็นทรัพย์สิน เมื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ถึงแก่ความตาย ย่อมตกทอดแก่
ทายาทเจ้าของมรดกต่อไป ทางกฎหมายถือว่าเป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่น ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง "ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือ
ทรัพย์สิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมสิทธิ์ของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้
จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก ผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทน และโดย
สุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว ซึ่งเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทาง
มรดกมิใช่ตามพินัยกรรมนั้น ซึ่งต้องจดทะเบียน มิฉะนั้นจะเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนมิได้ และมิ
ให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้เสียค่าตอบแทนโดยสุจริตและได้จดทะเบียนแล้ว

จากที่กล่าวมาทั้งหมด เมื่อผู้เยาว์เป็นผู้ได้รับมรดกอันเป็นที่ดิน ต้องมีการตั้งผู้แทนเฉพาะคดี ผู้
แทนเฉพาะคดีก็ดำเนินการต่าง ๆ แทนได้ ในทางตรงกันข้าม หากผู้เยาว์ยังมีญาติ พี่น้องอื่นหรือ
ทายาทในลำดับถัดลงมายังมีชีวิตอยู่ ทายาทเหล่านั้นอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลเป็นผู้จัดการ
มรดกต่อไปก็ได้ กรณีครอบครองทรัพย์มรดกถือว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ครอบครอง
ทรัพย์มรดกแทนทายาทอื่นด้วยเช่นกัน ตราบใดที่ยังไม่ได้บอกกล่าวเปลี่ยนแปลงการยึดถือ ก็ยัง
ถือว่าเป็นการครอบครองแทนทายาทอื่นอยู่
ผู้เขียนอยากกล่าวถึงข้อพิจารณาในการครอบครองทรัพย์มรดก ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์ที่ตกทอดแก่ทายาท ดังนี้

1.การครอบครองในฐานะทายาทโดยธรรม: ต้องถือว่าครอบครองในฐานะเจ้าของ
รวมกันหรือแทนกัน ไม่ว่าทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์นั้นจะครอบครองทรัพย์มรดกนานเพียง
ใดก็คงมีสิทธิเพียงถือว่าครอบครองแทนทายาทอื่น หรือเป็นเจ้าของรวมกับทายาทอื่น จึงไม่อาจ
อ้างสิทธิประโยชน์จากสิทธิครอบครองทรัพย์มรดกนั้นได้ กรณีเจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกที่ดินให้
แก่บุตรกับบุคคลอื่นซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อเจ้ามรดกตาย ที่พิพาทตกได้แก่บุตรกับบุคคลอื่น
เป็นเจ้าของร่วมกัน

2.การครอบครองในฐานะผู้จัดการมรดก : การครอบครองที่ดินพิพาทในฐานะผู้จัดการ
มรดกถือเป็นการครอบครองแทนทายาทอื่น ดังนั้น ผู้จัดการมรดกจึงมิอาจอ้างว่าตนเองมีสิทธิ
ครอบครองเพื่อใช้เป็นข้อต่อสู้กับทายาทโดยธรรมได้ เช่น การกล่าวอ้างว่าตนครอบครองปรปักษ์
เหนือทรัพย์สิน เป็นต้น

ฉบับหน้าจะว่ากันต่อ ถึงกรณี ถ้าบางคนสละที่ดิน แล้วมีบุคคลภายนอกเข้าในในพื้นที่ ยึดถือ
การครอบครองหรือแย่งการครอบครอง เจ้าของกรรมสิทธิ์ควรทำอย่างไร หรือกรณีที่เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ละทิ้งที่ดินจนเกิดการครอบครองปรปักษ์ แล้วจะทำอย่างไร โปรดติดตามฉบับหน้า
ครับ