บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
กฏหมายน่ารู้
หัวข้อสาระ


ให้แต่ตึกแต่ไม่ให้ที่ดิน
ข้อกฎหมายสำหรับอาคารพาณิชย์
ภาษีเงินได้บุคคล (อัตราภาษีก้าวหน้า)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
ค่าจดจำนองที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าอากร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
หลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบอาคาร
ข้อคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
การขออนุญาติซื้อปืน
การตีความกฏหมายไทย
การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภาษีโรงเรือน
ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
กฎหมายใหม่ ระยะร่นอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด
"สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง"
"สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง"
แก้กม.ที่ดินให้ต่างชาติซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินได้
ย้อนปมต่างชาติฮุบที่ดิน จาก
'สมุดปกขาว'ชี้ซื้อขายหุ้นชินฯผิดกฏหมาย
กฏหมาย บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด...
กรมที่ดิน รื้อกฎหมายจัดสรร12ประเด็น
สัญญาบัตรเครดิต สำคัญไฉน...?
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเงินมากกว่าราคาบ้าน
ประกันคืออะไร ?
คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
กันสาดหรือระเบียง
เมาสุรา-ตรวจเลือด
อำนาจหน้าที่ อำนาจและหน้าที่ หรือหน้าที่และอำนาจ
คำแนะนำเมื่อท่านถูกหลอกลวง หรือถูกโกง
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
ค่าปรับผู้ไม่มี พ.ร.บ.?
จ่ายเช็คไม่มีเงิน มีสิทธิติดคุก
อาคารที่สร้างเพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถ ห้ามเปลี่ยนแปลง!
ลิฟต์ที่คุณใช้อยู่ปลอดภัยแค่ไหน ??
กฎกระทรวง "การกำจัดน้ำเสียและขยะออกจากอาคาร"
ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขออนุญาต
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ต้องนำแบบไปขอนุญาตปลูกสร้าง
ใบอนุญาตปลูกสร้างต้องรอนานแค่ไหน?
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ดัดแปลงอาคาร?
กรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ สิทธิ์
ถมที่ด้วยขยะได้มั๊ย?? ถูกกว่าตั้งเยอะ
ความสูงอาคารวัดกันยังไง
ถนนเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กตาม พรบ. จัดสรรที่ดิน
ประเภทอาคารกับขนาดของที่ดินตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน
ลักษณะอาคารจอดรถตามกฎหมาย
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่
หมัดน็อคเจ้าหนี้นอกระบบ
โดนดอกเบี้ยโหดควรทำอย่างไร
คิดดอกเบี้ยพ่วงค่าธรรมเนียม ทำได้หรือไม่
ข้อควรรู้ กรณีว่างงาน
ตัวอย่าง) คดีหนี้บัตรเครดิต
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
เงินล่วงหน้า เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน ?
ความรู้ทั่วไปด้านลิขสิทธิ์
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
เจ้าที่ดินเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้โอนให้ลูก
การโอนลอยที่ดิน
กฎหมาย.. หมิ่นประมาท/ดูหมิ่น
รู้ทันกฎหมาย : แยกสินสมรส
พ.ร.บ.ต่างด้าวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์
สิทธิของคนซื้อบ้าน
ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน
คนต่างด้าวกับการถือครองที่ดินในไทยทำได้หรือไม่
รู้ทันกฎหมาย : สัญญายอม
ที่ดินได้รับภาระจำยอม ถ้าไม่ใช้ประโยชน์เลย จะหมดอายุหรือไม่
ผู้ซื้อจะได้อะไรจากกฎหมายจัดสรรใหม่
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
เมื่อถูกยึดทรัพย์ต้องทำอย่าไร
การครอบครองปรปักษ์-วัดสวนแก้ว
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
ก่อสร้าง'หอพัก'ในที่ดินจัดสรร มีสิทธิถูกระงับก่อสร้าง-ทุบทิ้ง
ซื้อบ้านขายทอดตลาด
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
จะจัดการทรัพย์สินอย่างไร หลังบิดามารดาเสียชีวิต
พรบ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
ขับรถ 'ชนคนตาย' แบบไหนถึง 'รอดคุก'
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บ้านจัดสรร รับประกันกี่ปี
กฎกระทรวง2548 กำหนดผู้ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีไม่มีพินัยกรรม
คดีแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กฎกระทรวงกำหนด ผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548
ครม.อนุมัติมาตรการภาษีตุ้นการลงทุน
กฎหมายบุริมสิทธิ์...ผลประโยชน์ของผู้รับเหมาที่ (ถูก) มองข้าม
ข้อบัญญัติห้ามสร้างตึกสูงรอบวังสระปทุม
รัฐลุยเก็บภาษี "พื้นที่ว่างเปล่า"
ทำความรู้จัก...ศาลผู้บริโภค
อาคารร้างยอมให้ขออนุญาตใหม่ถึง 4 พ.ย. 2557

        การขออนุญาติซื้อปืน

หมวด : กฏหมายน่ารู้    
จำนวนคนอ่าน 10720    

การขออนุญาติซื้อปืน

การที่จะสามารถขออนุญาตซื้อปืนได้ อย่างน้อยท่านต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.ไม่เคยต้องโทษจำคุก หรือมีคดีความติดตัว

2. ต้องบรรลุนิติภาวะ

3. ไม่มีร่างกายพิการจนไม่สามารถใช้อาวุธปืนได้ ( ขอได้กรณีขอไปเพื่อเก็บ )

4. ไม่มีสติฟั่นเฟือน หรือเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถ ทั้งที่ ศาลสั่งและเป็นเอง

5. มีงานมีการทำเป็นหลักแหล่ง

6. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านท้องที่ที่จะไปขออย่างน้อย 6 เดือน

7. มีเงินหรือหลักทรัพย์

 

ขั้นตอนการขอซื้ออาวุธปืน

1. ทำการบ้านโดยไปศึกษาและเลือกหาปืนที่ถูกใจ แนะนำว่าเมื่อได้รุ่นและชนิดที่ถูกใจแล้ว ถ้าเป็นไปได้ควรหาที่ลองยิงดูด้วยว่าถนัดมือหรือเปล่า ไม่ควรใจร้อน เพราะปืนมีราคาไม่ใช่น้อย ไม่ใช่ของที่จะซื้อกันบ่อยๆ

2. หลังจากได้ปืนที่ถูกใจแล้ว ก็ไปอำเภอท้องที่ที่ท่านอยู่ หากท่านอยู่ในกรุงเทพก็ต้องไปกองทะเบียนกรมตำรวจ ตั้งอยู่ข้างแดนเนรมิต เยื้องๆเซ็นทรัลลาดพร้าว หลักฐานที่ต้องเตรียมไปด้วยมีดังนี้

  • 1. บัตรประชาชน
  • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 3. หนังสือรับรองการทำงาน
  • 4. หนังสือรับรองเงินเดือน
  • 5. สมุดเงินฝากบัญชีธนาคาร
  • 6. เอกสารที่แสดงว่าท่านเป็นคนมีเงิน อาทิเช่น โฉนดที่ดิน พันธบัตรต่างๆ เป็นต้น

ข้อ5 กับข้อ 6 นี่สำคัญมากทีเดียว เอกสารที่แสดงว่าท่านมีเงินนี่ มีมากๆยิ่งดีนะครับอะไรขาดตกบกพร่องเค้าก็พอจะช่วยเหลือท่านได้ เอกสารที่เตรียมไปต้องเอาตัวจริงไปด้วย และต้องยังไม่หมดอายุ ยื่นเรื่องแล้วรอประมาณ 15-30 วัน จากนั้นให้ท่านต้องคอยโทรไปเช็คที่สถานีตำรวจท้องที่ของท่าน ว่าเรื่องของท่านไปถึงหรือยัง ถ้าถึงแล้ว ให้ท่านไปติดต่อขอสอบปากคำ แล้วขอเรื่องเค้าไปส่งที่กองทะเบียนได้เลย

3. หลังจากผ่านขั้นตอนนี้มาได้ ท่านก็จะได้รับใบ ป.3 มา เพื่อให้ท่านไปซื้อปืน กรณีท่านไปซื้อกับร้านขายปืนก็เอา .3 ให้เค้าไป แล้วจ่ายเงินเค้าค่าปืน ที่เหลือเค้าไปจัดการให้เสร็จครับ รอใบ ป.4 ( ใบอนุญาตมีและใช้ ) อยู่ที่บ้านได้เลย ส่วนผู้ที่ซื้อโอน ก็ต้องเอาใบป.3 ไปตัดยอดออกจากท้องที่ที่เจ้าของปืนเดิมอยู่ก่อน พอเสร็จเรื่อง แล้วก็เอาปืนไปให้ท้องที่ที่เราขอ .3 ตรวจ แล้วเค้าก็จะออกป.4 มาให้ ระยะเวลาตรงนี้ก็ไม่แน่นอน

สำหรับท่านที่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตให้ทั้งที่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและหลักฐานชัดเจน ท่านมีสิทธิที่จะยื่นคำอุธรณ์ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ครับ ภายใน 30 วัน หลังจากถูกปฏิเสธ

ผมจะแนะนำวิธีใต้ดินให้ดีกว่า ถ้าไม่ได้ทำอย่างไร

1. ท่านต้องใช้เงินให้เป็นครับ

2. เส้นครับ ยิ่งใหญ่ยิ่งดี

ท่านใช้ 2 ข้อนี้เมื่อไหร่ รับรองได้อาวุธปืนมาครอบครองสมใจครับ จะให้ดีใช้มันตั้งแต่ต้นเลยครับจะได้ไม่เสียเวลา ถ้าท่านซื้อกับร้านค้า ก็ให้ร้านค้าท่านดำเนินการให้ ค่าใช้จ่ายดำเนินการก็ตกประมาน 3000 - 7000 บาท