บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
กฏหมายน่ารู้
หัวข้อสาระ


ให้แต่ตึกแต่ไม่ให้ที่ดิน
ข้อกฎหมายสำหรับอาคารพาณิชย์
ภาษีเงินได้บุคคล (อัตราภาษีก้าวหน้า)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
ค่าจดจำนองที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าอากร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
หลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบอาคาร
ข้อคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
การขออนุญาติซื้อปืน
การตีความกฏหมายไทย
การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภาษีโรงเรือน
ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
กฎหมายใหม่ ระยะร่นอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด
"สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง"
"สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง"
แก้กม.ที่ดินให้ต่างชาติซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินได้
ย้อนปมต่างชาติฮุบที่ดิน จาก
'สมุดปกขาว'ชี้ซื้อขายหุ้นชินฯผิดกฏหมาย
กฏหมาย บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด...
กรมที่ดิน รื้อกฎหมายจัดสรร12ประเด็น
สัญญาบัตรเครดิต สำคัญไฉน...?
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเงินมากกว่าราคาบ้าน
ประกันคืออะไร ?
คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
กันสาดหรือระเบียง
เมาสุรา-ตรวจเลือด
อำนาจหน้าที่ อำนาจและหน้าที่ หรือหน้าที่และอำนาจ
คำแนะนำเมื่อท่านถูกหลอกลวง หรือถูกโกง
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
ค่าปรับผู้ไม่มี พ.ร.บ.?
จ่ายเช็คไม่มีเงิน มีสิทธิติดคุก
อาคารที่สร้างเพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถ ห้ามเปลี่ยนแปลง!
ลิฟต์ที่คุณใช้อยู่ปลอดภัยแค่ไหน ??
กฎกระทรวง "การกำจัดน้ำเสียและขยะออกจากอาคาร"
ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขออนุญาต
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ต้องนำแบบไปขอนุญาตปลูกสร้าง
ใบอนุญาตปลูกสร้างต้องรอนานแค่ไหน?
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ดัดแปลงอาคาร?
กรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ สิทธิ์
ถมที่ด้วยขยะได้มั๊ย?? ถูกกว่าตั้งเยอะ
ความสูงอาคารวัดกันยังไง
ถนนเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กตาม พรบ. จัดสรรที่ดิน
ประเภทอาคารกับขนาดของที่ดินตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน
ลักษณะอาคารจอดรถตามกฎหมาย
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่
หมัดน็อคเจ้าหนี้นอกระบบ
โดนดอกเบี้ยโหดควรทำอย่างไร
คิดดอกเบี้ยพ่วงค่าธรรมเนียม ทำได้หรือไม่
ข้อควรรู้ กรณีว่างงาน
ตัวอย่าง) คดีหนี้บัตรเครดิต
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
เงินล่วงหน้า เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน ?
ความรู้ทั่วไปด้านลิขสิทธิ์
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
เจ้าที่ดินเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้โอนให้ลูก
การโอนลอยที่ดิน
กฎหมาย.. หมิ่นประมาท/ดูหมิ่น
รู้ทันกฎหมาย : แยกสินสมรส
พ.ร.บ.ต่างด้าวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์
สิทธิของคนซื้อบ้าน
ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน
คนต่างด้าวกับการถือครองที่ดินในไทยทำได้หรือไม่
รู้ทันกฎหมาย : สัญญายอม
ที่ดินได้รับภาระจำยอม ถ้าไม่ใช้ประโยชน์เลย จะหมดอายุหรือไม่
ผู้ซื้อจะได้อะไรจากกฎหมายจัดสรรใหม่
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
เมื่อถูกยึดทรัพย์ต้องทำอย่าไร
การครอบครองปรปักษ์-วัดสวนแก้ว
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
ก่อสร้าง'หอพัก'ในที่ดินจัดสรร มีสิทธิถูกระงับก่อสร้าง-ทุบทิ้ง
ซื้อบ้านขายทอดตลาด
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
จะจัดการทรัพย์สินอย่างไร หลังบิดามารดาเสียชีวิต
พรบ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
ขับรถ 'ชนคนตาย' แบบไหนถึง 'รอดคุก'
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บ้านจัดสรร รับประกันกี่ปี
กฎกระทรวง2548 กำหนดผู้ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีไม่มีพินัยกรรม
คดีแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กฎกระทรวงกำหนด ผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548
ครม.อนุมัติมาตรการภาษีตุ้นการลงทุน
กฎหมายบุริมสิทธิ์...ผลประโยชน์ของผู้รับเหมาที่ (ถูก) มองข้าม
ข้อบัญญัติห้ามสร้างตึกสูงรอบวังสระปทุม
รัฐลุยเก็บภาษี "พื้นที่ว่างเปล่า"
ทำความรู้จัก...ศาลผู้บริโภค
อาคารร้างยอมให้ขออนุญาตใหม่ถึง 4 พ.ย. 2557

        ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีไม่มีพินัยกรรม

หมวด : กฏหมายน่ารู้    
จำนวนคนอ่าน 2721    

ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีไม่มีพินัยกรรม

สำหรับกรณีไม่มีพินัยกรรม เมื่อเจ้าของมรดกตาย ผู้มีสิทธิรับมรดกมีดังนี้
  1. ผู้สืบสันดาน ได้แก่ ลูกหลาน เหลน ลื้อ ลูกนอกกฎหมายที่คนตายกับแม่เด็ก ไม่ได้จดทะเบียนกัน แต่คนตายได้รับรองแล้ว ไม่ว่าจะจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตร หรือได้รับรองโดยมีพฤติการณ์ต่างๆ เช่น ให้การอุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษา ให้ใช้นามสกุล บุตรบุญธรรมที่คนตายได้จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย
  2. บิดามารดา บิดาต้องชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
  3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
  5. ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา และ
  6. คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
สิทธิทายาทรับมรดกจัดลำดับก่อนหลังกัน ดังนี้
  1. เมีย ได้มรดกทุกกรณี ไม่ว่าจะมีทายาทชั้นใด ถ้าไม่มีทายาทคนใดเลย เมียย่อมได้รับมรดกทั้งหมด
  2. ทายาทลำดับต้นได้ก่อนลำดับหลัง ถ้าทายาทลำดับต้นยังมีชีวิตอยู่ ทายาทลำดับต้นได้ก่อนลำดับหลัง ทายาทลำดับหลังๆ ลงไปไม่มีสิทธิเลย เช่น ถ้าคนตายมีลูกอยู่ พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเป็นทายาทลำดับที่ 3-6 หมดสิทธิรับมรดก เว้นแต่ผู้สืบสันดานกับบิดามารดาไม่ตัดกันคือ พ่อแม่คนตายกับลูกคนตายก็มีส่วนได้มรดกคนตายด้วยทั้งคู่ พ่อแม่จึงอยากให้ลูกแต่งงานมีหลานเร็วๆ หลานจะเป็นตัวเชื่อมให้ พ่อ แม่ ลูก เมีย ได้รับมรดกคนตายเท่าๆ กัน
  3. ทายาทลำดับเดียวกัน ทายาทชั้นสนิทที่สุดย่อมได้รับมรดกก่อน หรือนักกฎหมายเรียกว่า "ญาติชิดตัดญาติห่าง"
วิธีการคิดส่วนแบ่งมรดกจะเริ่มต้นด้วย ก่อนจะแบ่งมรดกต้องหารสองระหว่างผัวเมียก่อน ที่เหลือจึงเป็นมรดกมาแบ่งระหว่างลูกและเมีย (ตามกฎหมาย) หรือระหว่างลูกกับสามี (ตามกฎหมาย ในกรณีภรรยาเสียชีวิต) คนละเท่าๆ กัน ถ้ามีพ่อแม่ด้วย ก็จะรวมเข้าด้วยกันแล้วเอาทั้งหมดมาหารส่วนที่เหลือจากการแบ่งครึ่งให้เมียไปก่อนหน้า

นั่นคือเมื่อสามีหรือภรรยากันตามกฎหมายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต และไม่มีพินัยกรรมให้ฝ่ายที่เหลืออยู่รับมรดกไปครึ่งหนึ่งก่อน จากนั้นไปรับเฉลี่ยส่วนแบ่งเท่าๆ กันกับทายาทรับมรดกที่ชอบธรรมอื่นๆ