บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
กฏหมายน่ารู้
หัวข้อสาระ


ให้แต่ตึกแต่ไม่ให้ที่ดิน
ข้อกฎหมายสำหรับอาคารพาณิชย์
ภาษีเงินได้บุคคล (อัตราภาษีก้าวหน้า)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
ค่าจดจำนองที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าอากร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
หลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบอาคาร
ข้อคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
การขออนุญาติซื้อปืน
การตีความกฏหมายไทย
การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภาษีโรงเรือน
ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
กฎหมายใหม่ ระยะร่นอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด
"สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง"
"สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง"
แก้กม.ที่ดินให้ต่างชาติซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินได้
ย้อนปมต่างชาติฮุบที่ดิน จาก
'สมุดปกขาว'ชี้ซื้อขายหุ้นชินฯผิดกฏหมาย
กฏหมาย บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด...
กรมที่ดิน รื้อกฎหมายจัดสรร12ประเด็น
สัญญาบัตรเครดิต สำคัญไฉน...?
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเงินมากกว่าราคาบ้าน
ประกันคืออะไร ?
คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
กันสาดหรือระเบียง
เมาสุรา-ตรวจเลือด
อำนาจหน้าที่ อำนาจและหน้าที่ หรือหน้าที่และอำนาจ
คำแนะนำเมื่อท่านถูกหลอกลวง หรือถูกโกง
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
ค่าปรับผู้ไม่มี พ.ร.บ.?
จ่ายเช็คไม่มีเงิน มีสิทธิติดคุก
อาคารที่สร้างเพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถ ห้ามเปลี่ยนแปลง!
ลิฟต์ที่คุณใช้อยู่ปลอดภัยแค่ไหน ??
กฎกระทรวง "การกำจัดน้ำเสียและขยะออกจากอาคาร"
ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขออนุญาต
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ต้องนำแบบไปขอนุญาตปลูกสร้าง
ใบอนุญาตปลูกสร้างต้องรอนานแค่ไหน?
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ดัดแปลงอาคาร?
กรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ สิทธิ์
ถมที่ด้วยขยะได้มั๊ย?? ถูกกว่าตั้งเยอะ
ความสูงอาคารวัดกันยังไง
ถนนเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กตาม พรบ. จัดสรรที่ดิน
ประเภทอาคารกับขนาดของที่ดินตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน
ลักษณะอาคารจอดรถตามกฎหมาย
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่
หมัดน็อคเจ้าหนี้นอกระบบ
โดนดอกเบี้ยโหดควรทำอย่างไร
คิดดอกเบี้ยพ่วงค่าธรรมเนียม ทำได้หรือไม่
ข้อควรรู้ กรณีว่างงาน
ตัวอย่าง) คดีหนี้บัตรเครดิต
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
เงินล่วงหน้า เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน ?
ความรู้ทั่วไปด้านลิขสิทธิ์
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
เจ้าที่ดินเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้โอนให้ลูก
การโอนลอยที่ดิน
กฎหมาย.. หมิ่นประมาท/ดูหมิ่น
รู้ทันกฎหมาย : แยกสินสมรส
พ.ร.บ.ต่างด้าวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์
สิทธิของคนซื้อบ้าน
ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน
คนต่างด้าวกับการถือครองที่ดินในไทยทำได้หรือไม่
รู้ทันกฎหมาย : สัญญายอม
ที่ดินได้รับภาระจำยอม ถ้าไม่ใช้ประโยชน์เลย จะหมดอายุหรือไม่
ผู้ซื้อจะได้อะไรจากกฎหมายจัดสรรใหม่
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
เมื่อถูกยึดทรัพย์ต้องทำอย่าไร
การครอบครองปรปักษ์-วัดสวนแก้ว
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
ก่อสร้าง'หอพัก'ในที่ดินจัดสรร มีสิทธิถูกระงับก่อสร้าง-ทุบทิ้ง
ซื้อบ้านขายทอดตลาด
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
จะจัดการทรัพย์สินอย่างไร หลังบิดามารดาเสียชีวิต
พรบ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
ขับรถ 'ชนคนตาย' แบบไหนถึง 'รอดคุก'
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บ้านจัดสรร รับประกันกี่ปี
กฎกระทรวง2548 กำหนดผู้ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีไม่มีพินัยกรรม
คดีแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กฎกระทรวงกำหนด ผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548
ครม.อนุมัติมาตรการภาษีตุ้นการลงทุน
กฎหมายบุริมสิทธิ์...ผลประโยชน์ของผู้รับเหมาที่ (ถูก) มองข้าม
ข้อบัญญัติห้ามสร้างตึกสูงรอบวังสระปทุม
รัฐลุยเก็บภาษี "พื้นที่ว่างเปล่า"
ทำความรู้จัก...ศาลผู้บริโภค
อาคารร้างยอมให้ขออนุญาตใหม่ถึง 4 พ.ย. 2557

        กฎกระทรวงกำหนด ผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548

หมวด : กฏหมายน่ารู้    
จำนวนคนอ่าน 1254    

กฎกระทรวงกำหนด ผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548
โดยอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบทั้ง 9 ประเภท ต้องตรวจให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับจากกฎหมายบังคับใช้ คือต้องตรวจสอบภายใน 29ธันวาคม 2550


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการตราพระราชบัญญัติ มาตรา 32ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่จัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณพ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 โดยเฉพาะ กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้เจ้าของอาคารบางชนิดหรือบางประเภทที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษา โครงสร้างและระบบต่างๆ ของอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาคารหลังจากที่เปิดใช้แล้วมีสภาพที่สมบูรร์ ใช้งานได้ตลอดเวลา อันจะก่อให้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของเจ้าของอาคาร และประชาชนผู้ใช้อาคาร อย่างไรก็ดีกฎกระทรวงฯดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29ธันวาคม 2548 เมื่อเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา กำหนดให้ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เจ้าของอาคารต่างๆ จะต้องดำเนินการตามที่กฎกระทรวงกำหนด ถ้าเป็นอาคารก่อสร้างใหม่จะต้อง จัดให้มีการจตรวจสอบ ภายใน 1 ปี ส่วนอาคารเก่าที่ก่อสร้างก่อนกฎหมายบังคับใช้ ต้องตรวจให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับจากกฎหมายบังคับใช้ คือต้องตรวจสอบภายใน 29ธันวาคม 2550 นี้ โดยอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบมี 9 ประเภท ดังนี้

  1. อาคารสูง ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป
  2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  3. อาคารชุมนุมคน คืออาคารที่มีบุคคลมาชุมนุม พบปะ ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป โดยมีพื้นที่อาคาร ตั้ง 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ประเภทที่
  4. อาคารโรงมหรสพ หรือ โรงหนังทั่วๆไป
  5. โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
  6. โรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  7. สถานบริการพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
  8. อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม,คอนโดมิเนียม พื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป  สำหรับข้อนี้มีข้อยกเว้นคือ
       - พื้นที่ 5,000 – 10,000 ตารางเมตร ผ่อนผันให้ถึง 25 ตุลาคม 2553
       - พื้นที่ 2,000 – 4,999 ตารางเมตร ผ่อนผันให้ถึง 25 ตุลาคม 2555

    9.   ป้ายที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือ พื้นที่ป้ายมากกว่า 50 ตารางเมตร หรือ ป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้า ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป


ทั้งนี้อาคารทั่วประเทศ ที่เข้าข่ายจะอยู่ประมาณ 30,000 อาคาร เฉพาะ กรุงเทพมหานคร มีประมาณ 10,000 กว่าอาคาร อย่างไรก็ดี อาคารทั้ง 9 ประเภทนี้ จะต้องดำเนินการ ตรวจสอบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2550 ในขณะที่ ผู้ตรวจสอบที่เป็นรูปแบบบริษัทมีขึ้นทะเบียนไว้  และขึ้นทะเบียนในฐานะบุคคลธรรมดา รวมๆแล้ว ขณะนี้ มีไม่ถึง 1 พันราย  สิ่งที่เป็นประเด็นคือจำนวนผู้ตรวจสอบมีเพียงพอ ที่จะตรวจสอบอาคารทั้งหมดทันหรือไม่ และ ถ้าอาคารที่ตรวจสอบไม่ทันและไม่มีใบรับรอง การตรวจสอบ และแก้ไขให้เสร็จในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าเข้าข่ายอาคารผิดกฎหมาย ต้อง จำคุก ไม่3 เดือน ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และ เสียค่าปรับวันละ 10,000 บาท/วัน โทษดังกล่าวจะนำมาใช้ โดยมีข้อผ่านผันหรือไม่ ขณะนี้ยังไม่มีใครตอบได้

สำหรับ เหตุผลและความจำเป็น ที่ต้องมีกฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคาร ที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้มีการตรวจสอบอาคาร หลายคนคงจำได้ว่า ปี 2536 มีเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในครั้งนั้นมีคนตายไป 150 กว่าคน และในปีเดียวกันนั้นเอง โรงแรมรอยัลพลาซ่า ที่จังหวัดนครราชสีมา อยู่ดีๆพังทลายลงมา ครั้งนั้นมีคนตายไปเกือบ 200 คน และผ่านไปประมาณ 4 ปี พ.ศ. 2540 โรงแรมรอยัล จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เกิดเหตุเพลิงไหม้ มีคนตาย 100 คนเศษ ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ ล้วนแต่ ก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้ว แต่มีคำถาม ว่า เหตุใดจึงเกิดอุบัติภัยเกิดขึ้น ? ทั้งที่ อาคารดังกล่าว ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง จากวิศวกร หลังจากก่อสร้างเสร็จ มีการใช้อาคาร ทำไมจึงพังลงมาและ มีเหตุอันตรายเกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ดี เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ระบบต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของอาคารไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ฯลฯ เมื่อมีการใช้งานไปนานๆ ประสิทธิภาพ ก็ถดถอยลง เหมือนรถยนต์ ใช้ไปก็ต้องบำรุงรักษา อาคารก็เช่นเดียวกัน เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง ก็ต้องมีการซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ