บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
กฏหมายน่ารู้
หัวข้อสาระ


ให้แต่ตึกแต่ไม่ให้ที่ดิน
ข้อกฎหมายสำหรับอาคารพาณิชย์
ภาษีเงินได้บุคคล (อัตราภาษีก้าวหน้า)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
ค่าจดจำนองที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าอากร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
หลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบอาคาร
ข้อคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
การขออนุญาติซื้อปืน
การตีความกฏหมายไทย
การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภาษีโรงเรือน
ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
กฎหมายใหม่ ระยะร่นอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด
"สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง"
"สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง"
แก้กม.ที่ดินให้ต่างชาติซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินได้
ย้อนปมต่างชาติฮุบที่ดิน จาก
'สมุดปกขาว'ชี้ซื้อขายหุ้นชินฯผิดกฏหมาย
กฏหมาย บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด...
กรมที่ดิน รื้อกฎหมายจัดสรร12ประเด็น
สัญญาบัตรเครดิต สำคัญไฉน...?
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเงินมากกว่าราคาบ้าน
ประกันคืออะไร ?
คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
กันสาดหรือระเบียง
เมาสุรา-ตรวจเลือด
อำนาจหน้าที่ อำนาจและหน้าที่ หรือหน้าที่และอำนาจ
คำแนะนำเมื่อท่านถูกหลอกลวง หรือถูกโกง
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
ค่าปรับผู้ไม่มี พ.ร.บ.?
จ่ายเช็คไม่มีเงิน มีสิทธิติดคุก
อาคารที่สร้างเพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถ ห้ามเปลี่ยนแปลง!
ลิฟต์ที่คุณใช้อยู่ปลอดภัยแค่ไหน ??
กฎกระทรวง "การกำจัดน้ำเสียและขยะออกจากอาคาร"
ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขออนุญาต
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ต้องนำแบบไปขอนุญาตปลูกสร้าง
ใบอนุญาตปลูกสร้างต้องรอนานแค่ไหน?
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ดัดแปลงอาคาร?
กรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ สิทธิ์
ถมที่ด้วยขยะได้มั๊ย?? ถูกกว่าตั้งเยอะ
ความสูงอาคารวัดกันยังไง
ถนนเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กตาม พรบ. จัดสรรที่ดิน
ประเภทอาคารกับขนาดของที่ดินตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน
ลักษณะอาคารจอดรถตามกฎหมาย
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่
หมัดน็อคเจ้าหนี้นอกระบบ
โดนดอกเบี้ยโหดควรทำอย่างไร
คิดดอกเบี้ยพ่วงค่าธรรมเนียม ทำได้หรือไม่
ข้อควรรู้ กรณีว่างงาน
ตัวอย่าง) คดีหนี้บัตรเครดิต
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
เงินล่วงหน้า เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน ?
ความรู้ทั่วไปด้านลิขสิทธิ์
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
เจ้าที่ดินเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้โอนให้ลูก
การโอนลอยที่ดิน
กฎหมาย.. หมิ่นประมาท/ดูหมิ่น
รู้ทันกฎหมาย : แยกสินสมรส
พ.ร.บ.ต่างด้าวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์
สิทธิของคนซื้อบ้าน
ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน
คนต่างด้าวกับการถือครองที่ดินในไทยทำได้หรือไม่
รู้ทันกฎหมาย : สัญญายอม
ที่ดินได้รับภาระจำยอม ถ้าไม่ใช้ประโยชน์เลย จะหมดอายุหรือไม่
ผู้ซื้อจะได้อะไรจากกฎหมายจัดสรรใหม่
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
เมื่อถูกยึดทรัพย์ต้องทำอย่าไร
การครอบครองปรปักษ์-วัดสวนแก้ว
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
ก่อสร้าง'หอพัก'ในที่ดินจัดสรร มีสิทธิถูกระงับก่อสร้าง-ทุบทิ้ง
ซื้อบ้านขายทอดตลาด
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
จะจัดการทรัพย์สินอย่างไร หลังบิดามารดาเสียชีวิต
พรบ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
ขับรถ 'ชนคนตาย' แบบไหนถึง 'รอดคุก'
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บ้านจัดสรร รับประกันกี่ปี
กฎกระทรวง2548 กำหนดผู้ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีไม่มีพินัยกรรม
คดีแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กฎกระทรวงกำหนด ผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548
ครม.อนุมัติมาตรการภาษีตุ้นการลงทุน
กฎหมายบุริมสิทธิ์...ผลประโยชน์ของผู้รับเหมาที่ (ถูก) มองข้าม
ข้อบัญญัติห้ามสร้างตึกสูงรอบวังสระปทุม
รัฐลุยเก็บภาษี "พื้นที่ว่างเปล่า"
ทำความรู้จัก...ศาลผู้บริโภค
อาคารร้างยอมให้ขออนุญาตใหม่ถึง 4 พ.ย. 2557

        อาคารร้างยอมให้ขออนุญาตใหม่ถึง 4 พ.ย. 2557

หมวด : กฏหมายน่ารู้    
จำนวนคนอ่าน 0    

 

แม้ว่ากระทรวงมหาดไทยจะได้เคยออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 57 เมื่อ พ.ศ. 2544 มาแล้วเพื่อผ่อนผันให้อาคารที่ดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเนื่องจากมีผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจให้สามารถก่อสร้างต่อได้ แต่กระนั้นก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาอาคารร้างได้ทั้งหมด เนื่องจากยังมีอาคารก่อสร้างค้างไว้อีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถมาขออนุญาตใหม่ได้ เนื่องจากใบอนุญาตหมดอายุลงนานแล้ว จนเมื่อจะขออนุญาตใหม่ ก็ติดขัดไม่สามารถทำได้เนื่องจากจะต้องดัดแปลงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารที่ออกใช้บังคับใหม่ๆ ซึ่งมีข้อกำหนดเข้มงวดขึ้น ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 33) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 เป็นต้น

ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ คือ "กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารสำหรับอาคารที่ไดัรับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ พ.ศ. 2552" กำหนดผ่อนผันสำหรับอาคารที่ได้รับอนุญาตระหว่างวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ใช้บังคับ จนถึงวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ใช้บังคับ (ช่วงระหว่าง 17 ก.พ. 2535 ถึง 7 ส.ค. 2543) โดยอาคารนั้นจะต้องได้ตอกเสาเข็มหรือทำฐานแผ่เสร็จแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือถ้ายังไม่มีการตอกเสาเข็มหรือทำฐานแผ่ แต่ได้ก่อสร้างโครงสร้างอาคารลงต่ำกว่าระดับพื้นดินได้พื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่อาคารส่วนที่ต่ำกว่าระดับพื้นดินนั้น

อาคารดังกล่าวซึ่งอาจจะไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต หรือเคยขอต่อออายุแต่ไม่ได้รับการต่ออายุ ถ้าประสงค์จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต่อไป สามารถยื่นคำขออนุญาตใหม่ได้ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ คือ
 - ขนาดพื้นที่ปกคลุมดิน พื้นที่อาคาร และความสูงไม่เกินเกณฑ์ที่เคยได้รับอนุญาต
 - ต้องมีหน้งสือรับรองการตรวจสอบโครงสร้างอาคารที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จว่ามีความมั่นคง แข็งแรง และมีความปลอดภัยในการที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงต่อไปได้ ออกโดยวิศวกรโยธา ระดับวุฒิวิศวกร เสนอมาพร้อมคำขออนุญาต (ตามแบบท้ายกฎกระทรวง)
 - การออกใบอนุญาตจะใช้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายควบคุมอาคารที่ใช้บังคับในขณะที่เคยได้รับอนุญาต ยกเว้นที่เป็นเรื่องของระบบการป้องกันอัคคีภัย และระบบความปลอดภัยภายในอาคาร จะต้องเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารในขณะที่ยื่นคำขออนุญาตใหม่
 - การยื่นคำขออนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับนี้สามารถทำได้ภายใน 5 ปี นั่นคือทำได้จนถึงวันที่ 4 พ.ย. 2557