บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
กฏหมายน่ารู้
หัวข้อสาระ


ให้แต่ตึกแต่ไม่ให้ที่ดิน
ข้อกฎหมายสำหรับอาคารพาณิชย์
ภาษีเงินได้บุคคล (อัตราภาษีก้าวหน้า)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
ค่าจดจำนองที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าอากร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
หลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบอาคาร
ข้อคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
การขออนุญาติซื้อปืน
การตีความกฏหมายไทย
การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภาษีโรงเรือน
ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
กฎหมายใหม่ ระยะร่นอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด
"สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง"
"สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง"
แก้กม.ที่ดินให้ต่างชาติซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินได้
ย้อนปมต่างชาติฮุบที่ดิน จาก
'สมุดปกขาว'ชี้ซื้อขายหุ้นชินฯผิดกฏหมาย
กฏหมาย บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด...
กรมที่ดิน รื้อกฎหมายจัดสรร12ประเด็น
สัญญาบัตรเครดิต สำคัญไฉน...?
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเงินมากกว่าราคาบ้าน
ประกันคืออะไร ?
คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
กันสาดหรือระเบียง
เมาสุรา-ตรวจเลือด
อำนาจหน้าที่ อำนาจและหน้าที่ หรือหน้าที่และอำนาจ
คำแนะนำเมื่อท่านถูกหลอกลวง หรือถูกโกง
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
ค่าปรับผู้ไม่มี พ.ร.บ.?
จ่ายเช็คไม่มีเงิน มีสิทธิติดคุก
อาคารที่สร้างเพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถ ห้ามเปลี่ยนแปลง!
ลิฟต์ที่คุณใช้อยู่ปลอดภัยแค่ไหน ??
กฎกระทรวง "การกำจัดน้ำเสียและขยะออกจากอาคาร"
ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขออนุญาต
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ต้องนำแบบไปขอนุญาตปลูกสร้าง
ใบอนุญาตปลูกสร้างต้องรอนานแค่ไหน?
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ดัดแปลงอาคาร?
กรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ สิทธิ์
ถมที่ด้วยขยะได้มั๊ย?? ถูกกว่าตั้งเยอะ
ความสูงอาคารวัดกันยังไง
ถนนเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กตาม พรบ. จัดสรรที่ดิน
ประเภทอาคารกับขนาดของที่ดินตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน
ลักษณะอาคารจอดรถตามกฎหมาย
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่
หมัดน็อคเจ้าหนี้นอกระบบ
โดนดอกเบี้ยโหดควรทำอย่างไร
คิดดอกเบี้ยพ่วงค่าธรรมเนียม ทำได้หรือไม่
ข้อควรรู้ กรณีว่างงาน
ตัวอย่าง) คดีหนี้บัตรเครดิต
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
เงินล่วงหน้า เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน ?
ความรู้ทั่วไปด้านลิขสิทธิ์
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
เจ้าที่ดินเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้โอนให้ลูก
การโอนลอยที่ดิน
กฎหมาย.. หมิ่นประมาท/ดูหมิ่น
รู้ทันกฎหมาย : แยกสินสมรส
พ.ร.บ.ต่างด้าวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์
สิทธิของคนซื้อบ้าน
ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน
คนต่างด้าวกับการถือครองที่ดินในไทยทำได้หรือไม่
รู้ทันกฎหมาย : สัญญายอม
ที่ดินได้รับภาระจำยอม ถ้าไม่ใช้ประโยชน์เลย จะหมดอายุหรือไม่
ผู้ซื้อจะได้อะไรจากกฎหมายจัดสรรใหม่
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
เมื่อถูกยึดทรัพย์ต้องทำอย่าไร
การครอบครองปรปักษ์-วัดสวนแก้ว
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
ก่อสร้าง'หอพัก'ในที่ดินจัดสรร มีสิทธิถูกระงับก่อสร้าง-ทุบทิ้ง
ซื้อบ้านขายทอดตลาด
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
จะจัดการทรัพย์สินอย่างไร หลังบิดามารดาเสียชีวิต
พรบ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
ขับรถ 'ชนคนตาย' แบบไหนถึง 'รอดคุก'
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บ้านจัดสรร รับประกันกี่ปี
กฎกระทรวง2548 กำหนดผู้ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีไม่มีพินัยกรรม
คดีแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กฎกระทรวงกำหนด ผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548
ครม.อนุมัติมาตรการภาษีตุ้นการลงทุน
กฎหมายบุริมสิทธิ์...ผลประโยชน์ของผู้รับเหมาที่ (ถูก) มองข้าม
ข้อบัญญัติห้ามสร้างตึกสูงรอบวังสระปทุม
รัฐลุยเก็บภาษี "พื้นที่ว่างเปล่า"
ทำความรู้จัก...ศาลผู้บริโภค
อาคารร้างยอมให้ขออนุญาตใหม่ถึง 4 พ.ย. 2557

        "สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง"

หมวด : กฏหมายน่ารู้    
จำนวนคนอ่าน 3401    

"สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง"

ฏหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานปี 2541 ได้กำหนดเรื่องนี้ไว้ในมาตรา 14 "ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างให้ถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์แว้นแต่ประราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น" กฏหมายฉบับนี้เขียนเชื่อมโยงกับกฏหมายแพ่ง เราก็ต้องพลิกตัวบทประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพที่ 3 ลักษณะที่ 6 ว่าด้วยการจ้างแรงงาน มาตรา 575-578 บัญญัติไว้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่ของท่านไว้พอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้
 1. ลูกจ้างต้องทำงานตามคำสั่งนายจ้างและเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฏหมาย
 ตรงนี้ต้องขอเน้นนะครับคำสั่งของนายจ้างจะต้องเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฏหมายและผู้สั่งจะต้องเป็นนายจ้างและมีอำนาจออกคำสั่งและต้องเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ต้องไม่ขัดกฏหมาย ไม่เป็นการพ้นวิสัยที่จะกระทำได้ และไม่ขัดต่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
 2. ลูกจ้างจะต้องทำงานด้วยตนเอง
 อันนี้ชัดเจนไม่ต้องขยายความ
 3. ลูกจ้างจะต้องทำงานให้ปรากฏฝีมือตามที่ได้แสดงไว้ เช่น  นายจ้างรับลูกจ้างให้ทำงานในตำแหน่งล่ามภาษาอังกฤษ โดยก่อนเริ่มงานได้แสดงสรรพคุณว่าได้เรียนจบ จากเมืองนอกภาษาอังกฤษพูดได้พอ ๆ กับภาษาไทย แต่เมื่อนายจ้างได้ตอบรับเข้าทำงาน เอาเข้าจริง ๆ กับทำไม่ได้อย่างที่ได้โอ้อวดไว้ เช่นนี้ถือว่าด้อยคุณภาพไม่มีสรรพคุณตามที่ได้แจ้งไว้ นายจ้างเลิกจ้างไดนะครับ
 4. ลูกจ้างต้อไม่ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร
คำว่า"ละทิ้งหน้าที่ "มีความหมายว่า มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานให้นายจ้างแต่กลับไม่ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ลากิจ 1 วัน แต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นไม่ไปทำงาน และไม่ได้แจ้งเหตุการไม่เข้าทำงานด้วย อย่างนี้ก็เข้าข่ายละทิ้งหน้าที่ หรือว่าพักเที่ยงไปรับประทานอาหารนอกเขตปฏิบัติงานพบเพื่อนเก่าเลยถือโอกาสนั่งดื่มสุรากับเพื่อนจนเลยพักไปถึงบ่าย 3 โมงเย็นจึงกลับเข้าไปทำงาน อย่างนี้ละทิ้งหน้าที่ชัดเจนครัลบ
 5. ลูกจ้างต้องไม่กระทำผิดร้ายแรง
 ความผิดร้ายแรงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม. 199 (4) เช่นลูกจ้างหลังเลิกงานไปแล้วได้เข้าไปลักทรัพย์ของบุคคลอื่น อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดร้ายแรงได้
 6. ลูกจ้างต้องไม่กระทำการอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต อาทิเช่น นำสินค้ามาขายในสถานที่ทำงาน หรือว่าตั้งวงแชร์ในสถานที่ทำงาน เป็นต้น อย่างนี้นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้