บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
กฏหมายน่ารู้
หัวข้อสาระ


ให้แต่ตึกแต่ไม่ให้ที่ดิน
ข้อกฎหมายสำหรับอาคารพาณิชย์
ภาษีเงินได้บุคคล (อัตราภาษีก้าวหน้า)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
ค่าจดจำนองที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าอากร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
หลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบอาคาร
ข้อคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
การขออนุญาติซื้อปืน
การตีความกฏหมายไทย
การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภาษีโรงเรือน
ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
กฎหมายใหม่ ระยะร่นอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด
"สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง"
"สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง"
แก้กม.ที่ดินให้ต่างชาติซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินได้
ย้อนปมต่างชาติฮุบที่ดิน จาก
'สมุดปกขาว'ชี้ซื้อขายหุ้นชินฯผิดกฏหมาย
กฏหมาย บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด...
กรมที่ดิน รื้อกฎหมายจัดสรร12ประเด็น
สัญญาบัตรเครดิต สำคัญไฉน...?
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเงินมากกว่าราคาบ้าน
ประกันคืออะไร ?
คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
กันสาดหรือระเบียง
เมาสุรา-ตรวจเลือด
อำนาจหน้าที่ อำนาจและหน้าที่ หรือหน้าที่และอำนาจ
คำแนะนำเมื่อท่านถูกหลอกลวง หรือถูกโกง
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
ค่าปรับผู้ไม่มี พ.ร.บ.?
จ่ายเช็คไม่มีเงิน มีสิทธิติดคุก
อาคารที่สร้างเพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถ ห้ามเปลี่ยนแปลง!
ลิฟต์ที่คุณใช้อยู่ปลอดภัยแค่ไหน ??
กฎกระทรวง "การกำจัดน้ำเสียและขยะออกจากอาคาร"
ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขออนุญาต
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ต้องนำแบบไปขอนุญาตปลูกสร้าง
ใบอนุญาตปลูกสร้างต้องรอนานแค่ไหน?
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ดัดแปลงอาคาร?
กรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ สิทธิ์
ถมที่ด้วยขยะได้มั๊ย?? ถูกกว่าตั้งเยอะ
ความสูงอาคารวัดกันยังไง
ถนนเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กตาม พรบ. จัดสรรที่ดิน
ประเภทอาคารกับขนาดของที่ดินตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน
ลักษณะอาคารจอดรถตามกฎหมาย
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่
หมัดน็อคเจ้าหนี้นอกระบบ
โดนดอกเบี้ยโหดควรทำอย่างไร
คิดดอกเบี้ยพ่วงค่าธรรมเนียม ทำได้หรือไม่
ข้อควรรู้ กรณีว่างงาน
ตัวอย่าง) คดีหนี้บัตรเครดิต
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
เงินล่วงหน้า เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน ?
ความรู้ทั่วไปด้านลิขสิทธิ์
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
เจ้าที่ดินเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้โอนให้ลูก
การโอนลอยที่ดิน
กฎหมาย.. หมิ่นประมาท/ดูหมิ่น
รู้ทันกฎหมาย : แยกสินสมรส
พ.ร.บ.ต่างด้าวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์
สิทธิของคนซื้อบ้าน
ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน
คนต่างด้าวกับการถือครองที่ดินในไทยทำได้หรือไม่
รู้ทันกฎหมาย : สัญญายอม
ที่ดินได้รับภาระจำยอม ถ้าไม่ใช้ประโยชน์เลย จะหมดอายุหรือไม่
ผู้ซื้อจะได้อะไรจากกฎหมายจัดสรรใหม่
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
เมื่อถูกยึดทรัพย์ต้องทำอย่าไร
การครอบครองปรปักษ์-วัดสวนแก้ว
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
ก่อสร้าง'หอพัก'ในที่ดินจัดสรร มีสิทธิถูกระงับก่อสร้าง-ทุบทิ้ง
ซื้อบ้านขายทอดตลาด
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
จะจัดการทรัพย์สินอย่างไร หลังบิดามารดาเสียชีวิต
พรบ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
ขับรถ 'ชนคนตาย' แบบไหนถึง 'รอดคุก'
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บ้านจัดสรร รับประกันกี่ปี
กฎกระทรวง2548 กำหนดผู้ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีไม่มีพินัยกรรม
คดีแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กฎกระทรวงกำหนด ผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548
ครม.อนุมัติมาตรการภาษีตุ้นการลงทุน
กฎหมายบุริมสิทธิ์...ผลประโยชน์ของผู้รับเหมาที่ (ถูก) มองข้าม
ข้อบัญญัติห้ามสร้างตึกสูงรอบวังสระปทุม
รัฐลุยเก็บภาษี "พื้นที่ว่างเปล่า"
ทำความรู้จัก...ศาลผู้บริโภค
อาคารร้างยอมให้ขออนุญาตใหม่ถึง 4 พ.ย. 2557

        จ่ายเช็คไม่มีเงิน มีสิทธิติดคุก

หมวด : กฏหมายน่ารู้    
จำนวนคนอ่าน 2446    

จ่ายเช็คไม่มีเงิน มีสิทธิติดคุก

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาดการใช้เช็ค ..พ.ศ. ๒๕๓๔

....... มาตรา 4 .... ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ..... โดยมีลักษณะหรือมีการกระทำ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
( )... เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น
( )... ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้
( )... ให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้ได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น
( )... ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวนเงินเหลือไม่เพียงพอ
ที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้
( ) ...ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต
..... เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้น ผู้ออกเช็ค
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

....... ที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้เพราะว่า .. ถ้าใครก็ตามที่ออกเช็คเข้าลักษณะความผิดในมาตรา ๔ .. ไม่ว่าอนุมาตรา
ใดต้องถูกลงโทษตามกฏหมาย

...... มีหลายกรณีที่ผู้ที่ออกเช็คแล้วแต่กฎหมายตามมาตรา ๔ นี้ไม่สามารถลงโทษ และผู้ที่ออกก็ไม่ต้องรับผิดติดคุกด้วย
ในวงการเช็คเรียกว่า " เล่นเช็ค " ... เช็คทำให้หลายธุรกิจ หรือบุคคลร่ำรวยมามากต่อมาก .. และในทางกลับกันก็ทำ
ให้คนติดคุกมาแล้วก็มาก ... การเล่นเช็ค จึงมีทั้งคุณและโทษ .. คนไหนที่รู้วิธีใช้ก็เป็นคุณร่ำรวยได้ . คนไหนไม่รู้จัก
ใช้ก็ยากจนได้เช่นกัน ( และคุกก็จะมาเยือนถึงที่บ้าน )

...... ในวงการธุรกิจส่วนใหญ่แล้ว การซื้อ - ขาย สินค้าที่ต้องชำระเงินกันนั้น .. เช็คถือว่ามีความแน่นอนที่สุด .. ผู้ขาย
สินค้าโดยมากก็ยินดีที่จะรับเช็ค .. เพื่อเรียกเก็บเงินตามที่ขายสินค้าไป .. เพราะใครๆ ก็รู้ว่า ถ้าลูกค้าจ่ายเช็คไม่มีเงิน
ผู้ขายสินค้าสามารถแจ้งความ หรือฟ้องต่อศาลเป็นคดีอาญาให้ติดคุกได้ . เช็คจึงถือว่าเป็นเครดิตระหว่างธุรกิจการค้า

..... แต่บทลงโทษสำหรับผู้ออกเช็คไม่มีเงินนั้นต่ำมาก ... จากมีหลายคนนำเอาเช็คมาใช้ในทางที่ไปก่อหนี้โดยไม่กลัว
ว่าจะติดคุกเลย .. ถ้าถูกฟ้องหรือถูกตำรวจมีหมายเรียก ก็หนี้ไปอยู่ที่อื่น .. ตำรวจก็จับไม่ได้แล้ว อายุความคดีเช็คก็
สั้นมาก

..... มีการใช้เช็คอีกรูปแบบหนึ่ที่เรียกว่า " เล่นเช็ค " .. การเล่นเช็คนั้น ผู้ออกเช็คแม้นจะไม่มีเงินจ่าย แต่กฎหมาย
ก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดได้ ... ผู้รับเช็คไปจะเป็นแจ้งความ ตำรวจก็ไม่รับ .. หรือจะจ้างทนายไปฟ้องคดีเอง ก็อาจติดคุก
ฐานฟ้องเท็จ หรือเบิกความเท็จก็ได้ ... หรือบางครั้งศาลอาจไม่ประทับรับฟ้องคดีอาญาไว้พิจารณาเลยก็ได้

.... ต่อไปนี้มาดูกันว่า .. ออกเช็คแบบไหนสามารถแจ้งความตำรวจให้จับตัวมาลงโทษได้เลย หรือฟ้องให้ศาลลงโทษได้เลย
และออกเช็คแบบไหนที่ .. ผู้ถือเช็คไม่สามารถที่จะแจ้งความตำรวจ หรือฟ้องต่อศาลให้ลงโทษได้ ... เช็คมีอายุความฟ้อง
กี่วัน .. กี่เดือน ... กี่ปี ... หนีคดีเช็คได้กี่ปี ... ถ้าไม่หนี้จะทำอย่างไรไม่ต้องใช้หนี้ .. หรือใช้หนี้แต่ช้าหน่อย .. และไม่ติดคุกด้วย