บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
กฏหมายน่ารู้
หัวข้อสาระ


ให้แต่ตึกแต่ไม่ให้ที่ดิน
ข้อกฎหมายสำหรับอาคารพาณิชย์
ภาษีเงินได้บุคคล (อัตราภาษีก้าวหน้า)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
ค่าจดจำนองที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าอากร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
หลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบอาคาร
ข้อคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
การขออนุญาติซื้อปืน
การตีความกฏหมายไทย
การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภาษีโรงเรือน
ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
กฎหมายใหม่ ระยะร่นอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด
"สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง"
"สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง"
แก้กม.ที่ดินให้ต่างชาติซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินได้
ย้อนปมต่างชาติฮุบที่ดิน จาก
'สมุดปกขาว'ชี้ซื้อขายหุ้นชินฯผิดกฏหมาย
กฏหมาย บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด...
กรมที่ดิน รื้อกฎหมายจัดสรร12ประเด็น
สัญญาบัตรเครดิต สำคัญไฉน...?
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเงินมากกว่าราคาบ้าน
ประกันคืออะไร ?
คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
กันสาดหรือระเบียง
เมาสุรา-ตรวจเลือด
อำนาจหน้าที่ อำนาจและหน้าที่ หรือหน้าที่และอำนาจ
คำแนะนำเมื่อท่านถูกหลอกลวง หรือถูกโกง
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
ค่าปรับผู้ไม่มี พ.ร.บ.?
จ่ายเช็คไม่มีเงิน มีสิทธิติดคุก
อาคารที่สร้างเพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถ ห้ามเปลี่ยนแปลง!
ลิฟต์ที่คุณใช้อยู่ปลอดภัยแค่ไหน ??
กฎกระทรวง "การกำจัดน้ำเสียและขยะออกจากอาคาร"
ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขออนุญาต
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ต้องนำแบบไปขอนุญาตปลูกสร้าง
ใบอนุญาตปลูกสร้างต้องรอนานแค่ไหน?
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ดัดแปลงอาคาร?
กรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ สิทธิ์
ถมที่ด้วยขยะได้มั๊ย?? ถูกกว่าตั้งเยอะ
ความสูงอาคารวัดกันยังไง
ถนนเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กตาม พรบ. จัดสรรที่ดิน
ประเภทอาคารกับขนาดของที่ดินตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน
ลักษณะอาคารจอดรถตามกฎหมาย
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่
หมัดน็อคเจ้าหนี้นอกระบบ
โดนดอกเบี้ยโหดควรทำอย่างไร
คิดดอกเบี้ยพ่วงค่าธรรมเนียม ทำได้หรือไม่
ข้อควรรู้ กรณีว่างงาน
ตัวอย่าง) คดีหนี้บัตรเครดิต
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
เงินล่วงหน้า เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน ?
ความรู้ทั่วไปด้านลิขสิทธิ์
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
เจ้าที่ดินเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้โอนให้ลูก
การโอนลอยที่ดิน
กฎหมาย.. หมิ่นประมาท/ดูหมิ่น
รู้ทันกฎหมาย : แยกสินสมรส
พ.ร.บ.ต่างด้าวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์
สิทธิของคนซื้อบ้าน
ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน
คนต่างด้าวกับการถือครองที่ดินในไทยทำได้หรือไม่
รู้ทันกฎหมาย : สัญญายอม
ที่ดินได้รับภาระจำยอม ถ้าไม่ใช้ประโยชน์เลย จะหมดอายุหรือไม่
ผู้ซื้อจะได้อะไรจากกฎหมายจัดสรรใหม่
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
เมื่อถูกยึดทรัพย์ต้องทำอย่าไร
การครอบครองปรปักษ์-วัดสวนแก้ว
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
ก่อสร้าง'หอพัก'ในที่ดินจัดสรร มีสิทธิถูกระงับก่อสร้าง-ทุบทิ้ง
ซื้อบ้านขายทอดตลาด
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
จะจัดการทรัพย์สินอย่างไร หลังบิดามารดาเสียชีวิต
พรบ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
ขับรถ 'ชนคนตาย' แบบไหนถึง 'รอดคุก'
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บ้านจัดสรร รับประกันกี่ปี
กฎกระทรวง2548 กำหนดผู้ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีไม่มีพินัยกรรม
คดีแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กฎกระทรวงกำหนด ผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548
ครม.อนุมัติมาตรการภาษีตุ้นการลงทุน
กฎหมายบุริมสิทธิ์...ผลประโยชน์ของผู้รับเหมาที่ (ถูก) มองข้าม
ข้อบัญญัติห้ามสร้างตึกสูงรอบวังสระปทุม
รัฐลุยเก็บภาษี "พื้นที่ว่างเปล่า"
ทำความรู้จัก...ศาลผู้บริโภค
อาคารร้างยอมให้ขออนุญาตใหม่ถึง 4 พ.ย. 2557

        รู้ทันกฎหมาย : แยกสินสมรส

หมวด : กฏหมายน่ารู้    
จำนวนคนอ่าน 2435    

รู้ทันกฎหมาย : แยกสินสมรส

"ถ้าพฤติการณ์หรือเหตุแห่งการขอแยกสินสมรสเปลี่ยนแปลงไป เมื่อแยกตามคำสั่งศาลการขอกลับคืนก็ต้องใช้คำสั่งศาลเช่นเดียวกัน ซึ่งศาลก็จะใช้ดุลพินิจวินิจฉัยและมีคำสั่งตามสมควรต่อไป"

เงินทองไม่เข้าใครออกใคร พี่น้องคลานตามกันมายังมีปัญหาทะเลาะกันได้ สาอะไรกับคู่สมรสที่รักกันปานจะกลืนแค่ไหนก็อาจกลืนไม่เข้าได้เพราะผลประโยชน์ติดคอ

เมื่อแต่งงานกัน ทรัพย์สินบรรดาที่ซื้อหามาได้ในระหว่างนั้น ก็เป็น "สินสมรส" ที่ต่างฝ่ายต่างก็มีสิทธิร่วมกัน ทั้งในการจัดการและการเป็นเจ้าของ จะทำอะไรก็ต้องเกรงใจอีกฝ่ายด้วยการปรึกษาหารือกันบ้าง เว้นแต่ธุรกรรมบางอย่างที่กฎหมายกำหนดว่า แค่ปรึกษาไม่เพียงพอ ต้องขอ ความยินยอม จากอีกฝ่ายด้วย

แต่ก็อาจมีบ้าง ที่แนวทางไม่ตรงกัน ข้อพิพาทบาดหมางก็อาจเกิดขึ้นได้ จนถึงคราวต้องจัดการเสียใหม่ด้วยการแยกวง

ไม่จำเป็นต้องแยกชีวิตแยกบ้านกันไป แค่แยก การจัดการสินสมรสจากกัน ก็ใช้ได้แล้ว แต่การตกลงกันเองว่าจะแบ่งสมบัติกันอย่างไรเพื่อประโยชน์ของครอบครัวนั้น เป็นเรื่องภายในที่ไม่ผูกพันคนภายนอกทั้งหลาย จะให้มีผลได้ก็ต่อเมื่อทำอย่างเป็นทางการ

งานนี้ต้องอาศัย ใช้คำสั่งศาล ด้วยการยื่นคำร้องขอเป็น คนจัดการสินสมรสแต่ผู้เดียว หรือไม่ก็ให้แยกสินสมรสเสีย

ขอเปล่าๆ ตามอารมณ์ไม่ได้ ต้องมีเหตุตามกฎหมาย ได้แก่ อีกฝ่ายจัดการสินสมรสเป็นที่เสียหายมากมาย หรือไม่เลี้ยงดูเรา ก็ขอเอาส่วนแบ่งของเราแยกมาเลี้ยงตัวเอง หรือครอบครัวเริ่มมีหนี้สินล้นพ้นตัวเสียจนปล่อยให้จัดการสินสมรสร่วมกันไม่ได้ก็คงหมดตัว หรือไม่ก็เพราะอีกฝ่ายชอบสร้างหนี้สินจนล้นเกินส่วนครึ่งหนึ่งของสินสมรสที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น

เมื่อศาลสั่งให้จัดการแยกสินสมรสแล้ว ก็ต้องนำคำสั่งไปจดแจ้งไว้ใน ทะเบียนสมรส ที่ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอด้วย จะได้เป็นอันผูกพันเป็นทางการและสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานแสดงกับคนอื่นได้เมื่อต้องทำธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับสินสมรส

ผลของการแยกสินสมรสทำให้ส่วนที่แยกออกกลายเป็น สินส่วนตัว ของแต่ละฝ่ายไป และอะไรที่ฝ่ายใดได้มาในระหว่างสมรสก็จะเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นไปเลย

อาจงงเล็กน้อย ตรงที่ว่าอะไรที่ได้มาระหว่างสมรสตามกฎหมายหลักจะถือเป็นสินสมรส แต่เมื่อมีการแยกกันแบบนี้แล้ว ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างแต่งงานหลังจากแยกส่วนแล้วจะกลายเป็นสินส่วนตัวไป

ดอกผลของสินส่วนตัวจะเป็นสินสมรสตามกฎหมายปกติ แต่เมื่อมีการแยกส่วนกันแล้ว ดอกผลที่ได้มาจากสินส่วนตัวจะเป็นสินส่วนตัว ไม่ใช่สินสมรส

เกิดโชคดีมีคนยกทรัพย์สินให้หรือได้ทรัพย์ตามพินัยกรรมที่ไหนที่ระบุให้เป็นสินสมรส ก็ไม่ต้องกังวลใจว่าจะขัดนโยบายของคนให้ กฎหมายท่านยืนยันให้ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิในทรัพย์สินนั้นคนละครึ่ง

เรื่องแบบนี้ไม่มีคำว่าตลอดกาล วันใดอยากจะกลับไปสู่สภาพเดิมย่อมทำได้ ถ้าพฤติการณ์หรือเหตุแห่งการขอแยกสินสมรสเปลี่ยนแปลงไป เมื่อแยกตามคำสั่งศาลการขอกลับคืนก็ต้องใช้คำสั่งศาลเช่นเดียวกัน ซึ่งศาลก็จะใช้ดุลพินิจวินิจฉัยและมีคำสั่งตามสมควรต่อไป

แยกสมบัติแต่ไม่ได้แยกเตียงเสียที่ไหน อย่ามัวแต่ขัดเขินเกรงใจ เมื่อกฎหมายเปิดโอกาสให้ก็พิจารณาว่าน่าจะใช้เพื่อให้ครอบครัวดำรงอยู่หรือไม่ อย่าทำให้เรื่องเงินทองกลายเป็นสาเหตุของการแยกเตียงก็แล้วกัน