บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
กฏหมายน่ารู้
หัวข้อสาระ


ให้แต่ตึกแต่ไม่ให้ที่ดิน
ข้อกฎหมายสำหรับอาคารพาณิชย์
ภาษีเงินได้บุคคล (อัตราภาษีก้าวหน้า)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
ค่าจดจำนองที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าอากร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)
หลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบอาคาร
ข้อคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
การขออนุญาติซื้อปืน
การตีความกฏหมายไทย
การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภาษีโรงเรือน
ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
กฎหมายใหม่ ระยะร่นอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด
"สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง"
"สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง"
แก้กม.ที่ดินให้ต่างชาติซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินได้
ย้อนปมต่างชาติฮุบที่ดิน จาก
'สมุดปกขาว'ชี้ซื้อขายหุ้นชินฯผิดกฏหมาย
กฏหมาย บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด...
กรมที่ดิน รื้อกฎหมายจัดสรร12ประเด็น
สัญญาบัตรเครดิต สำคัญไฉน...?
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเงินมากกว่าราคาบ้าน
ประกันคืออะไร ?
คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
กันสาดหรือระเบียง
เมาสุรา-ตรวจเลือด
อำนาจหน้าที่ อำนาจและหน้าที่ หรือหน้าที่และอำนาจ
คำแนะนำเมื่อท่านถูกหลอกลวง หรือถูกโกง
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
ค่าปรับผู้ไม่มี พ.ร.บ.?
จ่ายเช็คไม่มีเงิน มีสิทธิติดคุก
อาคารที่สร้างเพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถ ห้ามเปลี่ยนแปลง!
ลิฟต์ที่คุณใช้อยู่ปลอดภัยแค่ไหน ??
กฎกระทรวง "การกำจัดน้ำเสียและขยะออกจากอาคาร"
ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขออนุญาต
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ต้องนำแบบไปขอนุญาตปลูกสร้าง
ใบอนุญาตปลูกสร้างต้องรอนานแค่ไหน?
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ดัดแปลงอาคาร?
กรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ สิทธิ์
ถมที่ด้วยขยะได้มั๊ย?? ถูกกว่าตั้งเยอะ
ความสูงอาคารวัดกันยังไง
ถนนเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กตาม พรบ. จัดสรรที่ดิน
ประเภทอาคารกับขนาดของที่ดินตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน
ลักษณะอาคารจอดรถตามกฎหมาย
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่
หมัดน็อคเจ้าหนี้นอกระบบ
โดนดอกเบี้ยโหดควรทำอย่างไร
คิดดอกเบี้ยพ่วงค่าธรรมเนียม ทำได้หรือไม่
ข้อควรรู้ กรณีว่างงาน
ตัวอย่าง) คดีหนี้บัตรเครดิต
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
เงินล่วงหน้า เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน ?
ความรู้ทั่วไปด้านลิขสิทธิ์
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
เจ้าที่ดินเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้โอนให้ลูก
การโอนลอยที่ดิน
กฎหมาย.. หมิ่นประมาท/ดูหมิ่น
รู้ทันกฎหมาย : แยกสินสมรส
พ.ร.บ.ต่างด้าวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์
สิทธิของคนซื้อบ้าน
ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน
คนต่างด้าวกับการถือครองที่ดินในไทยทำได้หรือไม่
รู้ทันกฎหมาย : สัญญายอม
ที่ดินได้รับภาระจำยอม ถ้าไม่ใช้ประโยชน์เลย จะหมดอายุหรือไม่
ผู้ซื้อจะได้อะไรจากกฎหมายจัดสรรใหม่
การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม่
เมื่อถูกยึดทรัพย์ต้องทำอย่าไร
การครอบครองปรปักษ์-วัดสวนแก้ว
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
ก่อสร้าง'หอพัก'ในที่ดินจัดสรร มีสิทธิถูกระงับก่อสร้าง-ทุบทิ้ง
ซื้อบ้านขายทอดตลาด
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
จะจัดการทรัพย์สินอย่างไร หลังบิดามารดาเสียชีวิต
พรบ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
ขับรถ 'ชนคนตาย' แบบไหนถึง 'รอดคุก'
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บ้านจัดสรร รับประกันกี่ปี
กฎกระทรวง2548 กำหนดผู้ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
เมื่อบ้านถูกเวนคืนจะทำอย่างไร
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีไม่มีพินัยกรรม
คดีแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กฎกระทรวงกำหนด ผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548
ครม.อนุมัติมาตรการภาษีตุ้นการลงทุน
กฎหมายบุริมสิทธิ์...ผลประโยชน์ของผู้รับเหมาที่ (ถูก) มองข้าม
ข้อบัญญัติห้ามสร้างตึกสูงรอบวังสระปทุม
รัฐลุยเก็บภาษี "พื้นที่ว่างเปล่า"
ทำความรู้จัก...ศาลผู้บริโภค
อาคารร้างยอมให้ขออนุญาตใหม่ถึง 4 พ.ย. 2557

        ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน

หมวด : กฏหมายน่ารู้    
จำนวนคนอ่าน 2260    

ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน

               การซื้อขายที่ดินมีภาษีและค่าธรรมเนียมอะไรบ้างที่ต้องชำระให้แก่หน่วยงานราชการ เพราะหลายๆ ครั้งต้องเสียภาษีเป็นจำสวนเงินที่สูง และเมื่อไม่ได้มีการตกลงกันไว้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อนแล้วว่า ใครมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนใด ส่วนใหญ่กฎหมายก็จะกำหนดให้ต้องรับผิดชอบในสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งในบางกรณีก็มีจำนวนเงินสูงเป็นหลายๆ ล้านบาท เช่นกัน ดังนั้น บทความของผมในฉบับนี้ จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ดิน เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบไว้เป็นแนวทางในการคำนวณและพิจารณาหากต้องเจรจาเงื่อนไขต่างๆ ในการซื้อขายที่ดินครั้งต่อไป ภาษีและค่าธรรมเนียมในการซื้อขายที่ดินแบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งได้แก่

 

1.ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) โดยไม่มีอัตราขั้นสูงกำหนดไว้ซึ่งก็หมายความว่ายิ่งท่านซื้อขายที่ดินที่มีมูลค่ามากเท่าใด ค่าธรรมเนียมที่ท่านจะต้องชำระก็สูงขึ้นเท่านั้น

 

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้ขายซึ่งถือเป็นผู้มีเงินได้จากการขายที่ดินจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายซึ่งเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะทำการเรียกเก็บค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายขณะที่ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นในอัตราดังต่อไปนี้

 

2.1 หากผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะคำนวณจากราคาซื้อขายโดยมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายเหมาได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเงินที่ได้พึงประเมินที่เหลือจะคำนวณหักตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (อัตราก้าวหน้า)

 

2.2 หากผู้ขายเป็นนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน, บริษัท) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1 ของราคาซื้อขาย (หรือราคาประเมินแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

 

3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ขายมีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.3 ของราคาขาย (หรือราคาประเมิน แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ด้วยในกรณีที่ถือว่าเป็น “การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร” (การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากกำไรในกรณีทั่วไปหมายถึงการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำลงภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้อสังหาริมทรัพย์นั้นมา)

 

4.อากรแสตมป์ ใบรับสำหรับการโอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์จะต้องเสียอากรแสตมป์ในอัตราร้อยละ 0.5 ด้วย ยกเว้นในกรณีที่ผู้ขายเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วจะได้รับยกเว้นอากรแสตมป์

 

ภาษีและค่าธรรมดังกล่าว ถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากในการเจรจาซื้อขายที่ดินของคู่สัญญาแต่ละราย เนื่องจากเมื่อรวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆทั้งหมดที่จะต้องชำระในการซื้อขายแต่ละครั้งแล้วมีจำนวนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับราคาซื้อขายที่ดิน ดังนั้น ในการเข้าทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินทุกครั้งคู่สัญญาควรตกลงกันให้ชัดเจนว่า คู่สัญญาฝ่ายใดรับผิดชอบในค่าภาษีและค่าธรรมเนียมใดบ้างเพื่อป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

 

หากคู่สัญญามิได้ตกลงกันไว้ กฎหมายกำหนดให้คู่สัญญารับผิดชอบในค่าฤชาธรรมเนียมฝ่ายละเท่าๆ กัน ซึ่งค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าวหมายถึงเฉพาะค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและนิติกรรมตามข้อ 1 เท่านั้น แต่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ (หรืออากรแสตมป์) จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขาย