บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
สินค้าราคาพิเศษ
หัวข้อสาระ


คอนกรีตผสมเสร็จ (กรุงเทพฯ)
คอนกรีตผสมเสร็จ (ภาคกลาง)
คอนกรีตผสมเสร็จ (ภาคเหนือ)
คอนกรีตผสมเสร็จ (ภาคอีสาน)
คอนกรีตผสมเสร็จ (ภาคใต้)
แบบบ้านสำเร็จรูปราคาถูก
เทศกาลสินค้าลดราคาต่างๆ

        คอนกรีตผสมเสร็จ (กรุงเทพฯ)

หมวด : สินค้าราคาพิเศษ    
จำนวนคนอ่าน 5632    

 
ราคาขายทั่วไปสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จ
เขตกรุงเทพและปริมณฑล
 
ราคานี้ใช้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2547

กำลังอัดประลัยที่ 28 วัน
(กก./ตร.ซม.)

ค่ายุบตัว
(ซม.)

รหัสสินค้า

ราคาขายทั่วไป
(บาท)

ทรงลูกบาศก์
15x15x15 ซม.

ทรงกระบอก
15x30 ซม.

คอนกรีตหยาบ

LEANPC

2450

180

140

7.5 + 2.5

U18NPC = Y14NPC

2590

210

180

7.5 + 2.5

U21NPC = Y18NPC

2650

240

210

7.5 + 2.5

U24NPC = Y21NPC

2710

280

240

7.5 + 2.5

U28NPC = Y24NPC

2780

320

280

7.5 + 2.5

U32NPC = Y28NPC

2860

350

300

7.5 + 2.5

U35NPC = Y30NPC

2980

380

320

7.5 + 2.5

U38NPC = Y32NPC

3060

400

350

7.5 + 2.5

U40NPC = Y35NPC

3140

420

380

7.5 + 2.5

U42NPC = Y38NPC

3240

450

400

7.5 + 2.5

U45NPC = Y40NPC

3340

210

180

10 + 2.5

U21PPC = Y18PPC

2710

240

210

10 + 2.5

U24PPC = Y21PPC

2760

280

240

10 + 2.5

U28PPC = Y24PPC

2830

320

280

10 + 2.5

U32PPC = Y28PPC

2920

350

300

10 + 2.5

U35PPC = Y30PPC

3040

380

320

10 + 2.5

U38PPC = Y32PPC

3130

400

350

10 + 2.5

U40PPC = Y35PPC

3190

420

380

10 + 2.5

U42PPC = Y38PPC

3290

450

400

10 + 2.5

U45PPC = Y40PPC

3390

มอร์ต้า 1 : 3

ซีเมนต์ 500 กก./ลบ.ม.

M1:3PC

3260

มอร์ต้า 1 : 4

ซีเมนต์ 450 กก./ลบ.ม.

M1:4PC

3205

มอร์ต้า 1 : 5

ซีเมนต์ 400 กก./ลบ.ม.

M1:5PC

3095

เงื่อนไข     

1. ราคาขายทั่วไปข้างต้น ได้รวมค่าขนส่งถึงหน่วยงานของผู้ซื้อ โดยที่รถขนส่งสามารถ เข้า-ออกได้สะดวก ระยะทางจากโรงงาน     
   ไม่เกิน 15 กิโลเมตร     
2. กำลังอัดประลัยคอนกรีต บริษัทฯ รับรองภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้     
   2.1 ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1     
   2.2 คอนกรีตจะต้องใช้หมดโม่ภายใน 120 นาที นับตั้งแต่รถผสมคอนกรีตออกจากโรงงาน     
   2.3 ค่ายุบตัว 5-10 ซม. ทดสอบเมื่อรถคอนกรีตถึงหน่วยงานของผู้ซื้อ     
   2.4 วิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM การประเมินผลตามมาตรฐาน ACI     
3. น้ำยาผสมคอนกรีตที่ใช้เป็นประเภทลดน้ำและยืดเวลาการแข็งตัวตามมาตรฐาน ASTM TYPE D     
4. ราคาขายทั่วไปข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งผู้ซื้อต้องชำระเพิ่มจากราคาสินค้า     
5. ในการที่สั่งให้จัดส่งคอนกรีตต่ำกว่า 3 ลบ.ม./เที่ยว บริษัทฯ จะคิดค่าขนส่งเพิ่มในอัตรา 150 บาท/ลบ.ม. (ราคานี้ยังไม่รวม VAT) สำหรับส่วนที่ไม่ครบ 3 ลบ.ม.     
6. ให้ยกเลิกรายการราคาสินค้า ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2546  และราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
     

 ราคานี้ใช้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2547

กำลังอัดประลัยที่ 28 วัน
(กก./ตร.ซม.)

ค่ายุบตัว
(ซม.)

รหัสสินค้า

ราคาขายทั่วไป
(บาท)

ทรงลูกบาศก์
15x15x15 ซม.

ทรงกระบอก
15x30 ซม.

คอนกรีตกันซึม (Waterproof Concrete)

180

140

7.5 + 2.5

U18NWP = Y14NWP

2690

210

180

7.5 + 2.5

U21NWP = Y18NWP

2750

240

210

7.5 + 2.5

U24NWP = Y21NWP

2810

280

240

7.5 + 2.5

U28NWP = Y24NWP

2880

320

280

7.5 + 2.5

U32NWP = Y28NWP

2960

350

300

7.5 + 2.5

U35NWP = Y30NWP

3080

380

320

7.5 + 2.5

U38NWP = Y32NWP

3160

400

350

7.5 + 2.5

U40NWP = Y35NWP

3240

420

380

7.5 + 2.5

U42NWP = Y38NWP

3340

450

400

7.5 + 2.5

U45NWP = Y40NWP

3440

210

180

10 + 2.5

U21PWP = Y18PWP

2810

240

210

10 + 2.5

U24PWP = Y21PWP

2860

280

240

10 + 2.5

U28PWP = Y24PWP

2930

320

280

10 + 2.5

U32PWP = Y28PWP

3020

350

300

10 + 2.5

U35PWP = Y30PWP

3140

380

320

10 + 2.5

U38PWP = Y32PWP

3230

400

350

10 + 2.5

U40PWP = Y35PWP

3290

420

380

10 + 2.5

U42PWP = Y38PWP

3390

450

400

10 + 2.5

U45PWP = Y40PWP

3490

เงื่อนไข    
1. ราคาขายทั่วไปข้างต้น ได้รวมค่าขนส่งถึงหน่วยงานของผู้ซื้อ โดยที่รถขนส่งสามารถ เข้า-ออกได้สะดวก ระยะทางจากโรงงาน    
   ไม่เกิน 15 กิโลเมตร    
2. กำลังอัดประลัยคอนกรีต บริษัทฯ รับรองภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้    
   2.1 ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1    
   2.2 คอนกรีตจะต้องใช้หมดโม่ภายใน 120 นาที นับตั้งแต่รถผสมคอนกรีตออกจากโรงงาน    
   2.3 ค่ายุบตัว 5-10 ซม. ทดสอบเมื่อรถคอนกรีตถึงหน่วยงานของผู้ซื้อ    
   2.4 วิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM การประเมินผลตามมาตรฐาน ACI    
3. น้ำยาผสมคอนกรีตที่ใช้เป็นประเภทลดน้ำและยืดเวลาการแข็งตัวตามมาตรฐาน ASTM TYPE D    
4. ราคาขายทั่วไปข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้ซื้อต้องชำระเพิ่มจากราคาสินค้า    
5. ในการที่สั่งให้จัดส่งคอนกรีตต่ำกว่า 3 ลบ.ม./เที่ยว บริษัทฯ จะคิดค่าขนส่งเพิ่มในอัตรา 150 บาท/ลบ.ม. (ราคานี้ยังไม่รวม VAT) สำหรับส่วนที่ไม่ครบ 3 ลบ.ม.    
6. ให้ยกเลิกรายการราคาสินค้า ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2546  และราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า    


 

ราคานี้ใช้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2547

ปริมาณซีเมนต์
(กก./ลบ.ม.)

กำลังอัดประลัยที่ 28 วัน
(กก./ตร.ซม.)

ค่ายุบตัว
(ซม.)

รหัสสินค้า

ราคาขายทั่วไป
(บาท)

ทรงลูกบาศก์
15x15x15 ซม

ทรงกระบอก
15x30 ซม

เข็มเจาะเล็ก

300 + น้ำยา

210

180

12.5 + 2.5

U21QBP = Y18QBP

2730

325 + น้ำยา

240

210

12.5 + 2.5

U24QBP = Y21QBP

2780

350 + น้ำยา

280

240

12.5 + 2.5

U28QBP = Y24QBP

2850

375 + น้ำยา

320

280

12.5 + 2.5

U32QBP = Y28QBP

2940

400 + น้ำยา

350

300

12.5 + 2.5

U35QBP = Y30QBP

3050

เข็มเจาะใหญ่

150

350 + น้ำยา

240

210

17.5 + 2.5

U24TBP = Y21TBP

2860

375 + น้ำยา

280

240

17.5 + 2.5

U28TBP = Y24TBP

2930

400 + น้ำยา

320

280

17.5 + 2.5

U32TBP = Y28TBP

3020

420 + น้ำยา

350

300

17.5 + 2.5

U35TBP = Y30TBP

3140

450 + น้ำยา

380

320

17.5 + 2.5

U38TBP = Y32TBP

3230

 

เงื่อนไข    
1. ราคาขายทั่วไปข้างต้น ได้รวมค่าขนส่งถึงหน่วยงานของผู้ซื้อ โดยที่รถขนส่งสามารถ เข้า-ออกได้สะดวก ระยะทางจากโรงงาน    
   ไม่เกิน 15 กิโลเมตร    
2. กำลังอัดประลัยคอนกรีต บริษัทฯ รับรองภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้    
   2.1 ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1    
   2.2 คอนกรีตจะต้องใช้หมดโม่ภายใน 120 นาที นับตั้งแต่รถผสมคอนกรีตออกจากโรงงาน    
   2.3 ค่ายุบตัว 5-10 ซม. ทดสอบเมื่อรถคอนกรีตถึงหน่วยงานของผู้ซื้อ    
   2.4 วิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM การประเมินผลตามมาตรฐาน ACI    
3. น้ำยาผสมคอนกรีตที่ใช้เป็นประเภทลดน้ำและยืดเวลาการแข็งตัวตามมาตรฐาน ASTM TYPE D    
4. ราคาขายทั่วไปข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้ซื้อต้องชำระเพิ่มจากราคาสินค้า
5. ในการที่สั่งให้จัดส่งคอนกรีตต่ำกว่า 3 ลบ.ม./เที่ยว บริษัทฯ จะคิดค่าขนส่งเพิ่มในอัตรา 150 บาท/ลบ.ม. (ราคานี้ยังไม่รวม VAT) สำหรับส่วนที่ไม่ครบ 3 ลบ.ม.
6. ให้ยกเลิกรายการราคาสินค้า ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2546  และราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า